Concurs oferte comerciale nr. 0822SOR pentru achiziționare automobilTender signAsoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Context

În cadrul proiectului „Centrul de (re)integrare socială - abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse” implementat de Asociația Obștească „Eco-Răzeni” (Contract de grant nr. G15209 din 03.05.2022), din resursele Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Instituția Privată Keystone Moldova și Institutum Virtutis Civilis (IVC), este preconizată achiziția unei unități de transport pentru Asociația Obștească „Eco-Răzeni”, care este responsabilă să creeze și să dezvolte un nou serviciu social destinat (re)integrării sociale a tinerilor din categorii defavorizate din localitățile raionului Ialoveni.

În acest sens, solicităm oferte pentru: Automobil (5 locuri, cutie automată) – 1 unitate.

Unitatea de transport trebuie să fie nouă (anul producerii 2021 – 2022).

Depunerea dosarului

Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: ecorazeni@gmail.comTermen limită de depunere: 19 august 2022, 17:00. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate, în același timp oferta financiară urmează a fi protejată prin parolă. Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în scris de A.O. Eco-Răzeni, la etapa de deschidere a ofertelor financiare.

Date de contact

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de A.O. Eco-Răzeni sub forma unui e-mail de confirmare. A.O. Eco-Răzeni este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să-l contactați pe Sergiu Gurău, Director executiv, e-mail: ecorazeni@gmail.com.

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 11 august 2022, orele 23:59.

Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului Concursului în cadrul documentului: 0822SOR_Întrebări/Răspunsuri.

Anexe:

1. Scrisoare de invitație_0822SOR

2. Instrucțiune pentru ofertanți_0822SOR

3. Caiet de Sarcini_0822SOR

4. Formularul A. Oferta tehnică_0822SOR

5. Formularul B. Oferta financiară_0822SOR