Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - serviciilor de consultanță privind evaluarea acțiunilor de sustenabilitate a serviciilor de asistență psiho-socială pentru deținuții HIV- pozitivi și deținuții cu risc sporit de infectare HIVNr: 34_IP/ din 29.07.2022 

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în cadrul proiectului „Sustainability of crisis assistance programs for detainees in crisis conditions”, programul NHC COVID -19 Solidarity Program 2020-2022/PRIS-20-03, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță privind evaluarea acțiunilor de sustenabilitate a serviciilor de asistență psiho-socială pentru deținuții HIV - pozitivi și deținuții cu risc sporit de infectare HIV.


În acest context, invităm consultanții eligibili (persoane fizice sau juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate în Termenii de Referință atașați.
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Consultantul (persoana fizică sau juridică) va fi selectat în conformitate cu metoda „Consultants Qualification” stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul pot fi transmise prin  poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: c.railean@initiativapozitiva.md

Informații suplimentare referitoare la sarcinile alocată, va puteți adresa:
Ina VUTCARIOV, tel. 022 00 99 74

Termenul limită - 05 august 2022, ora 16:00.

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).