Tender no. 91163970 for the procurement of equipmentThe German Development Cooperation through GIZ is looking for companies capable of providing specialized hardware within the Project: “Strengthen the Rule of Law and Anti-Corruption Mechanisms in the Republic of Moldova”.

 

To request the technical specifications, and for any clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 13.07.2022.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT, and goods delivery time;
 • Brochure / Catalog for identifying technical parameters;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.
 • Guarantee for the offer amounting to 2% of the value of the offer without VAT. The bank guarantee will be printed on the sheet with the letterhead of the issuing bank, on specially protected paper.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91163970) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 18.07.2022, time 17:00.

Applications submitted after the deadline, or inappropriately sealed, as well as incomplete offers will not be considered.

____________________________________________________

Tender nr. 91163970 pentru achiziționarea echipamentelor

 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) este în căutarea companiilor capabile să furnizeze echipament specializat în cadrul proiectului ”Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupției în Republica Moldova”.

Pentru a solicita specificațiile tehnice și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 13.07.2022.

                                                                                                                          

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare;
 • Broșură/Catalog pentru identificarea parametrilor tehnici;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.
 • Garanție pentru ofertă în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii emitente, pe hîrtie specială protejată.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91163970) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 18.07.2022, orele 17:00.

Ofertele prezentate după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Articol adaugat de: Nicoleta Lesco