Achiziționarea a două (2) autospeciale de colectare a deșeurilor solide în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și ColonițaSubiect: Achiziționarea a două (2) autospeciale de colectare a deșeurilor solide în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița

Numărul cererii de Oferte: FY22-CM-EQP-SWCT (01)

Data lansării: 29 iunie 2022, 17:00 (ora locală din Chișinău) 

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor: 18 iulie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău) 

Data limită pentru depunerea cererii de oferte: 25 iulie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău) 

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită doritorii să depună ofertele pentru achiziționarea de echipamente/bunuri specializate în cadrul Proiectelor de Dezvoltare Comunitară a CM pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița, după cum urmează:

Tipul echipamentelor/bunurilor 

Numărul de unități 

Achiziționarea autospecialei de colectare a deșeurilor solide cu o capacitate de 10 m3 

2

 Termenele limită:

 • Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la orele 10:00, 18 iulie 2022 (ora locală din Chișinău).
 • IREX va publica răspunsurile sale pe pagina sa web, sub forma unui Buletin de achiziții incluzând o descriere a întrebărilor, dar fără a preciza sursa acestora, la data de 20 iulie 2022.
 • Data limită pentru depunerea Cererii de Ofertă: 25 iulie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău). Ofertele recepționate după 25 iulie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău), vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate.

Termenul estimativ de livrare a echipamentelor: August 2022 – Octombrie 2022

Instrucțiuni:

 1. Pentru mai multe informații referitoare la Cererea de Ofertă FY22-CM-EQP-SWCT (01), vă rugăm să consultați:
 • Instrucțiunea pentru Aplicanți din Cererea de Ofertă FY22-CM-EQP-SWCT (01);
 • Specificațiile Tehnice (TS) (Anexa I).
 1. Ofertele trebuie să conțină următoarele formulare:
 • Formularul de depunere a ofertei (Anexa II),
 • Formularul de Oferta Financiară (Anexa III),
 • Formularul de Ofertă Tehnică (Anexa IV),
 • Formularul privind Experiența și prestația anterioară (Anexa V) și,
 • toate celelalte documente necesare, astfel cum este menționat în clauza 9, Conținutul ofetei din secțiunea Instrucțiuni pentru Aplicanți din RfP .
 1. Cerințe pentru depunerea ofertei:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți oferta Dvs. prin e-mail la adresa: tender.cm.md@irex.org
 • Linia de subiect al e-mailului trebuie să conțină: „RfP FY22-CM-EQP-SWCT (01), Denumirea companiei Dvs.”
 • Ofertele recepționate după 10:00, 25 iulie 2022, ora locală din Chișinău, vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate.
 1. Doar companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile să depună oferte.
 2. Ofertele trebuie să fie scrise în una dintre următoarele limbi: engleză, română sau rusă.
 3. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în Dolari S.U.A. (USD) și trebuie să fie indicate la cota zero TVA (TVA 0%).
 4. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și în niciun caz NU vor fi supuse unor majorări. Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse.
 5. Prețul ofertei trebuie să corespundă în totalitate (în proporție de 100%) specificațiilor prevăzute în Anexa I (Specificații Tehnice) și trebuie să includă: garanția, schimbarea elementelor deteriorate, etc., (cu excepția TVA) precum și costurile de transportare și de asigurare a echipamentelor/bunurilor, suportate până la livrarea Bunurilor și a Serviciilor Conexe la destinația finală (către locația de implementare a proiectului) în țara IREX (Republica Moldova), Manuale de utilizare, instruirea utilizatorilor la locația de implementare a proiectului. Ofertele parțiale și sau incomplete vor fi respinse ca fiind necorespunzătoare.

IMPORTANT !

 • Cerințele privind sursa și naționalitatea

Aplicantul trebuie să se asigure că țara de origine a echipamentelor/bunurilor achiziționate nu se regăsește în lista țărilor interzise de către USAID. ADS 310 - https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310 - prevede următoarele: Nu pot fi achiziționate servicii de la furnizori cu naționalitate din țări desemnate de USAID drept „surse interzise”. În plus, nici o marfă nu poate fi achiziționată din țările care sunt desemnate ca surse interzise. Lista țărilor desemnate ca surse interzise poate fi găsită aici: https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310mac și aici https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information.

Dacă IREX stabilește că Aplicantul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în cadrul atribuirii de contract aferente acestui RfP, contrar cerințelor acestei dispoziții și a primit recompensă în acest scop, IREX poate cere aplicantului să restituie întreaga sumă a achiziției.

Sursa și naționalitatea dorită a achizițiilor ar fi țările Uniunii Europene, Turcia, SUA, etc. Vă rugăm să verificați linkul de mai sus pentru a vedea lista țărilor care sunt desemnate ca surse interzise înainte de a expedia oferta dvs, deoarece țările sursă pot fi în țările interzise ale USAID și nu vor fi analizate.

 • Aplicantul POATE DEPUNE MAI MULT DE O OFERTĂ care îndeplinește cerințele prezentului RfP.

În cazul în care Aplicantul urmează să depună mai multe oferte, IREX recomandă ca fiecare ofertă să fie depusă separat sau inclusă în același e-mail și denumită corespunzător, de exemplu: Oferta nr. 1, 2, 3 etc.

RfP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RfP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Pentru mai multe informații cu privire la această achiziție, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info