Apel pentru prezentarea mostrelor de materiale promoționale, precum și furnizarea de servicii de producere și livrare ulterioareDenumirea sarcinii:

Apel pentru prezentarea mostrelor de materiale promoționale, precum și furnizarea de servicii de producere și livrare ulterioare

   

1. Contextul general al proiectului

Cooperarea germană pentru dezvoltare (CG) oferă suport Republicii Moldova în implementarea planului de acțiune al Acordului de Asociere cu UE și contribuie astfel la dezvoltarea economică și democratică a țării.

Pentru a reflecta în mod corespunzător contribuția Germaniei, a fost elaborat un concept de comunicare și vizibilitate pentru CG în Moldova, care va fi implementat în continuare împreună cu Ambasada Germaniei, GIZ și KfW.

Pentru a sprijini aceste eforturi, GIZ, prin proiectul „Efficient and effective German donor coordination in Moldova” a identificat necesitatea dezvoltării materialelor promoționale, ca măsură de suport care vizează creșterea vizibilității CG.

2. Context specific pentru îndeplinirea sarcinii

Materialele promoționale, precum și activitățile de comunicare și vizibilitate, au scopul să informeze populația beneficiară și părțile interesate despre rezultatele CG în Moldova și impactul acesteia asupra vieții oamenilor.

Pentru a asigura o vizibilitate  și o valoare de recunoaștere sporită a CG prin asigurarea unei identități vizuale unice, este necesar să fie identificate și selectate produse promoționale și de vizibilitate de înaltă calitate.

3. Domeniul de aplicare și activități

Acest apel definește cerințele pentru furnizarea de bunuri și servicii. Companiile interesate sunt invitate să transmită:

 • mostre de materiale promoționale de înaltă calitate pentru CG în Moldova, disponibile în stoc, (de ex. pixuri, agende, sticle de apă, umbrele, genți eco, stick-uri USB, dar fără a se limita la acestea),
 • cataloage cu bunuri care pot fi furnizate, inclusiv termenii de livrare,
 • prețuri în dependență de tipul de mărfuri, dimensiuni și volumul comenzii, dacă este cazul,
 • prețuri pentru servicii de branding: aplicarea logo-urilor CG și GIZ / elemente de identitate vizuală. Furnizorul de servicii este invitat să facă recomandări cu privire la tehnologiile de aplicare pentru a atinge cea mai înaltă calitate posibilă,
 • alte costuri relevante.

Având sustenabilitatea ca unul dintre principiile noastre directoare la GIZ, încurajăm furnizorii de servicii să se concentreze pe și să propună bunuri produse într-un mod durabil și din materiale durabile.

În urma acestui apel pentru prezentarea de mostre, companiile selectate vor fi invitate să depună o ofertă financiară bazată pe specificații tehnice formulate pentru bunurile selectate.

Furnizorii de servicii interesați trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Comunicare și cooperare eficientă cu echipa GIZ pentru a înțelege necesitățile specifice ale caracteristicilor produselor, în conformitate cu regulile de design grafic existente,
 • Ajustarea elementelor de design existente, furnizate de către GIZ, după cum este necesar, asigurând în același timp calitate înaltă. Aceasta implică capacități suficiente în materie de amplasare coerentă, design grafic, inclusiv utilizarea software-ului de proiectare,
 • Furnizarea produselor promoționale și de vizibilitate finale de înaltă calitate, conform cerințelor TdR, cu aprobarea obligatorie de către GIZ.

4. Perioada și organizarea activităților

 • Termenul limită pentru depunerea mostrelor și a documentației relevante este 22 iulie 2022, ora 15:00

  Oficiul GIZ Moldova, MD2001 Chisinau, Bd Stefan cel Mare si Sfant 73/1,
  NBC - National Business Center, etajul 9.
  Pentru eventuale clarificări vă rugăm să adresați un mesaj la adresa de e-mail: pr-md@giz.de
 • Mostrele și documentația aferentă, inclusiv datele de contact, vor fi livrate într-o singură cutie/pungă, dacă este posibil, indicând numele companiei,
 • Toată comunicarea și documentația care vizează această sarcină vor fi în limba engleză.

5. Profil

Compania trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

 • Persoană juridică, care este înregistrată și funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova,
 • Minim 5 ani de experiență de lucru relevantă la nivel național sau/și internațional în proiectarea și elaborarea materialelor promoționale,
 • Resurse umane și tehnice suficiente pentru a implementa cu succes sarcinile propuse,
 • Resurse necesare suficiente pentru a desfășura toate activitățile pentru îndeplinirea sarcinii, inclusiv abilități lingvistice (cunoaștere a limbii române și ruse la nivel lucrativ). Engleza va fi considerată limba principală de lucru,
 • Experiență demonstrată în furnizarea de servicii similare organizațiilor internaționale va constitui un avantaj,
 • Experiența de producție de la faza incipientă (design grafic) până la produsul final cu cunoștințe despre procesele de imprimare (offset și digital) și managementul culorilor va fi demonstrată prin intermediul unei prezentări a companie/portofoliu. Aceasta va fi depusă pe format tipărit sau USB.

Articol adaugat de: Petru Pirnau