Tender privind achiziționarea lucrărilor

 

TENDER

privind achiziționarea lucrărilor ,,Renovarea sălii de conferințe și a oficiilor pentru experți din

incinta clădirii primăriei orașului Șoldănești,, prin procedura:  Cerere a Ofertelor de Preț
                                                               

Autoritatea contractantă-primăria orașului Șoldănești-anunță concursul prin Cererea Ofertelor de Preț pentru achiziționarea lucrărilor de renovare în cadrul proiectului-pilot ,,Șoldănești Agricul-tural Regional Market,, (SARM), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei "Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG).

   Anunțul de participare și caietului de sarcini cu formularul F-1 anexat au fost publicate în SIA RSAP  la 17 iunie 2022.

  Documentele solicitate de la ofertanți sînt indicate în anunțul de participare.

Ofertele se depun electronic în SIA RSAP.

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 01 iulie 2022, ora 14.00.

Articol adaugat de: Botnari Dumitru