A.O. „Social-Asist” inițiază procedura de achiziție a articolelor de mobilier cu montaj inclus în cadrul proiectului „Ludoteca - un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din Cocieri

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția articolelor de mobilier cu montaj inclus în cadrul proiectului „Ludoteca - un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din Cocieri.

 

1. GENERALITĂŢI

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura competitivă-cerere de oferte şi constituie ansamblul cerințelor minimale de bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

 

Ofertele de participare conțin:

Ofertele trebuie să conţină adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, Data, Semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei. Prețul trebuie să fie indicat fără TVA (se anexează scrisoarea de confirmare a aplicării cotei TVA 0%)

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 20 zile de la data depunerii ofertei.

Oferim posibilitatea ca furnizorii să vină sa verifice măsurile pe loc la adresa: raionul Dubasari, satul Cocieri, telefon de contact 078723940.

 

2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Achiziționarea: 1 dulap pentru jucării, 1 masă floare (1 buc cu 5 compartimente), 1 stelaj universal pentru materiale didactice, 5 scaune ISO pentru copii(4-5 ani), 2 scaune pentru cadre didactice, 2 etajere cu 2 uși, 1 dulap etajeră, 1 masă cu oglindă logopedică, 1 masă colț pentru Logoped .

3. SPECIFICAŢII TEHNICE

 

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Proprietăți

Semnificația proprietăților

dulap pentru jucării

Imagine exemplificativă conform anexei nr. 1

 

1

Material carcasa/fațadă

Laminat

Culoarea

multicolor

lungimea (cm)

Minimum - 360

înalțimea(cm)

Minimum- 186

Adâncimea (cm)

Minimum 40

1 măsuță floare (1 buc cu 5 compartimente)

Imagine exemplificativă conform anexei nr. 2

 

 

 

1

Material carcasa/fațadă

inox/ laminat

Culoarea

multicoor

lungimea (cm)

Minimum -118

înalțimea (cm)

Minimum -55

Adâncimea (cm)

Minimum -104

scaune ISO pentru copii(3-7 ani)

 

Imagine exemplificativă conform anexei nr. 3

 

 

 

5

Material carcasa/fațadă

Metal/ laminat

Culoarea

bicolor

înalțimea

35 cm

vîrsta

3-7 ani

   

Scaune pentru cadre didactice

Imagine exemplificativă conform anexei nr. 4

2

Material carcasa/fațadă

Metal/ material textil

Stelaj universal pentru materiale didactice și jucării

 

Imagine exemplificativă conform anexei nr. 5

 

 

1

Material carcasa/fațadă

laminat

Culoarea

multicolor

lungimea (cm)

Minimum -186

înalțimea (cm)

Minimum -186

Adâncimea (cm)

Minimum -40

Etajeră cu 2 uși

 

Imagine exemplificativă conform anexei nr. 6

 

 

2

Material carcasa/fațadă

laminat

Culoarea

multicolor

lungimea (cm)

Minimum -100

înalțimea (cm)

Minimum -186

Adâncimea (cm)

Minimum -40

Masă cu oglindă logopedică

 

Imagine exemplificativă conform anexei nr. 7

 

 

1

Material carcasa/fațadă

laminat

Culoarea

stejar

lungimea (cm)

Minimum -200

înalțimea (cm)

Minimum -186

Adâncimea (cm)

Minimum -40

Masă colțar pentru logoped

 

Imagine exemplificativă conform anexei nr.8

 

 

 

1

Material carcasa/fațadă

laminat

Culoarea

stejar

lungime (cm)

Minimum -160

înălțime (cm)

Minimum -140

Adâncimea (cm)

Minimum -75

Dulap cu etajeră

 

Imagine exemplificativă conform anexei nr. 9

 

 

2

Material carcasa/fațadă

laminat

Culoarea

multicolor

lungimea (cm)

Minimum -100

înalțimea (cm)

Minimum -186

Adâncimea (cm)

Minimum -40

 

Caracteristicile tehnice si funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale si obligatorii.

Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului ofertat.

  • Condiții de livrare

a) Locaţia de livrare

Livrarea produsului către Beneficiar, se face în satul Cocieri, raionul Dubăsari.

b) Termenul de livrare

Livrarea se va face în termen de o lună de la data semnării contractului. Produsele vor fi livrate într-o singură etapă (nu se admit livrări parţiale).

c)Transport și montare

Agentul economic are obligaţia de a asigura transportul produselor până la locaţia de livrare și montarea acestora în spațiile unde vor fi amplasate.

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

d) Ofertele prezentate vor fi detaliate- elementele de mobila vor fi prezintate cu schița mobilierului, indicat ce model este și va include o poză sau macheta reală.

 

3.3. Garanție si service după vânzare

a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea bunurilor pentru o perioadă de minim 12 luni, cu un termen de testare de 30 de zile.

b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea produsului. .

c) În perioada de garanție toate piesele de schimb si intervențiile autorizate vor fi gratuite.

d) Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la reprezentanța Furnizorului.

 

4. TERMENUL LIMITĂ DE PLASARE A OFERTEI

Termenul limită de plasare a ofertei este data de 24 iunie 2022, ora 18

5. MODALITĂŢI DE PLATĂ

  • Plata produselor se va efectua in conformitate cu contractul încheiat intre Beneficiar si Furnizor, prin transfer bancar.

 

6. PRECIZĂRI FINALE

  • ofertele vor fi transmise directorului de proiect – Eugeniu Botnari, prin email, sau în plic la biroul A.O. Social Asist ( date de contact 78723940, email: eugen.botnari @gmail.com)
  • Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu Benficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.
  • Organizatorul își rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.
  • Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Anexa 1 dulap pentru jucăriianexa 4scaun cadre diacticeanexa 5 dulap universalanexa 7 masa cu oglindă logopedicăanexa 6 etajeră cu 2 ușianexa 8 Masa colțar pentru Logopedanexa 9 dulap cu etajerăanexa 2masă floareanexa 3scaun iso copii