AO Pro-Development solicită oferte de preț pentru procurarea medicamentelor

Asociația Obștească „Pro-Development” solicită oferte de preț pentru procurarea medicamentelor și consumabilelor medicale, în cadrul proiectului „Suport de urgență pentru refugiații vulnerabili din Ucraina în Moldova” realizat de Caritas Cehia în parteneriat cu Pro-Development și finanțat de Uniunea Europeană (DG ECHO – Direcția Generală pentru Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă).

Cererea de ofertă poate fi vizualizată la link-ul de mai jos:

Accesați aici parametrii ofertei

Invitație de participare la concursul pentru achiziția medicamentelor

 1. Partea contractantă: AO „Pro-Development” IDNO 1017620006984.  
 2. Adresa: la adresa indicată de solicitant in raza municipiului Chișinau.
 3. Candidații eligibili: operatorii economici specializați în comercializarea medicamentelor. Un avantaj constituie capacitatea agentului economic de livrare la punctele de destinație. 

I. Condiții de Livrare

Ofertanții pot depune o singură ofertă pentru toate  articolele  din cadrul prezentei cereri.

Oferta în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, Licenței de activitate, Certificatului de Acreditare.

Termenii și Condițiile de Livrare din prezenta cerere de ofertă sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați.

 1. Preţul:  Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) la cota 0% TVA  și cu TVA. Prețul trebuie să includă costurile necesare livrării produselor la destinația indicată de solicitant in raza municipiului Chișinau.
 2. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate vor fi evaluate în baza celui mai avantajos preț (documentelor prezentate și a criteriilor de selecție).

II. Criterii de selecție:

 1. Cel mai avantajos preț.
 2. Disponibilitatea de a livra bunurile.
 3. Termenul de livrare - cel mult 10 zile lucrătoare.
 4. Termenul de garanție a produselor.
 5. Experiența si portfoliul organizației.

III. Documente solicitate:

1.Oferta prezentată în corespundere cu cererea de ofertă prezentată.

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;

(b)  în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta va fi respinsă;

2. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Certificatului de înregistrare;

(b) Licenței de activitate;

(c) Certificatului de Acreditare;

(d) Prezentarea certificatului  despre lipsa restanțelor față  de bugetul de Stat;

(e) Datelor  generale despre ofertant;

(f) Indicarea termenului de valabilitate a produselor.

IV. Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

 Condiții speciale:

 1. Ofertantul trebuie să examineze cererea de ofertă.
 2. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.
 3. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind cererea de ofertă va contacta în scris sau prin telefon echipa AO Pro-Development.
 4. În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, AO Pro-Development poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Pro-Development.
 5. AO Pro-Development își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Ofertele se primesc până la 15 iunie 2022,  ora 18.00

Pachetul de documente (cu specificația: Tender medicamente) poate fi expediat la adresa de email anastasia.chistol@caritas.cz. Informații suplimentare pot fi obținute de la: Anastasia Chistol, +373 69 52 43 31, anastasia.chistol@caritas.cz