Concurs oferte comerciale nr. 0422FEE pentru contractarea serviciilor de instruire și mentorat a tinerilor NEET în domeniul planificării și gestionării unei activități antreprenorialeAsociaţia Obştească “Eco-Răzeni” anunţă concurs de selectare a prestatorilor de servicii de instruire şi mentorat pentru formarea capacităților de elaborare a unui plan de afaceri și a abilităților de gestionare a afacerilor în rândul tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni.

Acţiunea este realizată în cadrul proiectului „Fondul de antreprenoriat pentru tineri Ialoveni” implementat în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi suportul financiar al Uniunii Europene prin intermediul Fundaţiei Est-Europene.

Obiectivul principal al activității constă în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi susţinerea financiară a tinerilor NEET pentru lansarea şi dezvoltarea a 10 idei de business, cu accent sporit pe afacerile mici inovative, care sunt alineate sau ar contribui la dezvoltarea socio-economică a comunităţilor din raionul Ialoveni în perioada 2022-2023.  

Noţiunea de tineri NEET se va utiliza în sensul art. 3 al Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj nr. 105 din 14.06.2018.

Scopul concursului de oferte constă în contractarea unui prestator de servicii, companie specializată sau grup de experți independenți, pentru realizarea sesiunilor de instruire a tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni în scopul iniţierii unei afaceri şi asistarea administratorilor în gestionarea afacerilor noi inițiate.

Obiective specifice:

1. Elaborarea materialelor de curs pentru planificarea şi iniţierea unei activităţi antreprenoriale, utilizând instrumente practice şi inovative  de lucru, adaptate necesităţilor tinerilor NEET;

2. Desfășurarea a 10 sesiuni de instruire online/offline (în total 60 de ore academice), cu participarea a circa 25 tineri NEET. Instruirile offline se vor desfășura în or. Ialoveni.

3. Cuantificarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice dobândite în planuri de afaceri elaborate de către participanți în cadrul cursului, astfel ca aceștia să aplice cu succes la concursul de granturi organizat de Eco-Răzeni, pentru a obține finanțarea necesară lansării afacerilor.

4. Identificarea tacticilor şi a strategiilor de gestionare și dezvoltare a afacerii pentru 10 activităţi antreprenoriale inițiate de tinerii NEET (5 sesiuni de mentorat individual - 50 ore academice).

Termen de realizare a obiectivelor specifice:

1. Sesiuni de instruire: 15 iunie - 10 septembrie 2022

2. Sesiuni de mentorat: august 2022 - mai 2023

Eco-Răzeni aplică metodologia proprie de organizare a concursului planurilor de afaceri pentru tineri https://www.google.com/url?q=https://fondultinerilor.md/?p%3D4214&source=gmail&ust=1653031891354000&usg=AOvVaw001nkVJoNiC35JyRxESi6f">https://fondultinerilor.md/?p=4214

Eco-Răzeni şi Consiliul Raional Ialoveni vor gestiona aspectele logistice aferente procesului de instruire și mentorat (formare grup, asigurare locaţie, echipament, etc.), oferind sprijin și asistență trainerilor.

Dosarul de aplicare va conţine:

a) CV-ul organizaţiei sau a trainer(ului)/(ei) independent(e), în care vor fi specificate următoarele aspecte: portofoliul prestării serviciilor similare, experienţa în condiţii analogice, disponibilitate, competențe și aptitudini ale trainerilor, date de contact, etc.

b) Scrisoare de intenţie în care se vor specifica următoarele aspecte:

- oferta tehnică pentru sesiunile de instruire care trebuie să cuprindă minimum tematicile: viabilitatea ideii de afacere;  identificarea și determinarea riscurilor, puncte tari și slabe; structura planului de afaceri, elaborarea planului de afaceri; informații cu privire la înregistrarea întreprinderilor; resurse materiale implicate în realizarea ideii de afaceri; produsul și piața; volumul vânzărilor planificate; procesul de producție; costuri și etape de realizare;

- oferta tehnică pentru sesiunile de mentorat: obiective generale, cadre de referință;

- condiții de plată și costul serviciilor (cu TVA la cota 0% – în cazul persoanelor juridice și cu toate taxele incluse – în cazul persoanelor fizice).

Cerinţele de calificare şi baza de evaluare (criterii de evaluare) pentru traineri:

1. Experienţa generală – 15%

2. Experienţă practică de cel puţin trei ani în activitatea de predare;
– Experiență în prestarea serviciilor specifice de predare și îndrumare;

– Experiență în elaborarea programelor de instruire folosind metode participative şi interactive.

3. Experiența specifică – 20%
– Experienţă în educație orientată în funcție de cerere;
– Experienţă în elaborarea materialelor didactice orientate către reprezentanți din toate mediile sociale/culturale.

–  Experienţă în prestarea serviciilor de mentorat.

4. Experienţa profesională – 15%
– Calificare în mediul de business și antreprenoriat;

– Experiență de lucru în mediul antreprenorial;

– Experiență de implicare în programe de formare și coaching pentru manageri și oameni de afaceri; implicarea în proiecte de responsabilitate socială va constitui un avantaj.

5. Condițiile și termenii de livrare și plată – 10%

6. Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ/calitate – 40%.

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă: str. Ștefan cel Mare 87B, s. Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni sau prin email la adresa: ecorazeni@gmail.com cu mențiunea “Ofertă servicii instruire şi mentorat pentru tinerii NEET”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este de 02 iunie 2022. Detalii pot fi obținute la numărul de telefon 026873325, 079641243 (Persoana de contact: Sergiu Gurău)

Doar prestatorii selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu se vor evalua.

Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Prestatorii/trainerii contractați ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că serviciile prestate sunt concepute și desfășurate astfel încât să respecte și să protejeze drepturile și bunăstarea persoanelor și a comunităților implicate și să se asigure că activitatea este corectă și fiabilă din punct de vedere tehnic, este realizată într-un mod transparent și imparțial.

Toate livrabilele care rezultă din această activitate vor fi proprietatea proiectului.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social. Organizaţia are nouă persoane angajate, dintre care șapte femei şi doi bărbaţi.

Asociaţia are în portofoliu peste 60 de proiecte implementate cu suportul Ambasadei SUA în Moldova, Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Fundaţiei Soros Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED) din SUA, PNUD Moldova, Oficiului în Moldova al Băncii Mondiale, Fundaţiei Est-Europene Moldova, IM Swedish Development Partner, Organizației Internaționale pentru Migrație, Fundației LED Moldova, Fundației Konrad Adenauer, Primăriei orașului Viena, Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Consiliului Raional Ialoveni, ș.a.