Licitaţie deschisă pentru achiziţia echipamentului pentru camera de stimulare senzorială

Cerere de oferte: 2022/FCPS/01

<a href=  Data publicării anunțului: 01 aprilie 2022; 09:00 

<a href= Termenul limită de prezentare a dosarului: 14 aprilie 2022; 15:00

Procedura de achiziție: Licitație Deschisă

Selecție în baza costului

Tipul contractului: Contract de furnizare bunuri

CONTEXT

În cadrul proiectului ”Investim în calitatea și durabilitatea serviciilor” implementat de AO ”Fiecare Contribuie pentru Schimbare” (AO ”FCPS”), Contract de grant nr. G15142 din 26.10.2021 semnat cu Fundația SOROS Moldova finanțat de Uniunea Europeană, care presupune dezvoltarea serviciilor sociale inovatoare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și pentru copiii din grupuri vulnerabile este preconizată achiziția echipamentului pentru camera de stimulare senzorială. 

În acest sens, solicităm oferte pentru Echipament pentru camera de stimulare senzorială.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.

 Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

 Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: office@fcps.md. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Formularele necesare pentru completarea dosarului (invitaţia, instrucţiuni pentru ofertanţi, oferta tehnică, oferta financiară, caietul de sarcini) le puteţi accesa pe linkul: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xHsAH4DiMlMybyquq4-HAgGA1Ofsu9qU?usp=sharing

 După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de AO ”FCPS” sub forma unui e-mail de confirmare. AO ”FCPS” este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

 DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Mariana Grajdian, contabil, e-mail: marianagrajdian@fcps.md 

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 11 aprilie 2022, orele 23:59.