Concurs de angajare a unei companii de comunicareÎncepând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova”. Proiectul, cu durata de 36 de luni, are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din R. Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților. Proiectul propune un program de consolidare a capacităților, în special în ceea ce privește managementul de afaceri și financiar atât pentru întreprinderile sociale, cât și pentru centrele regionale de afaceri sociale, care vor ghida în continuare întreprinderile sociale. Cu sprijinul proiectului, ONG-urile vor împuternici persoanele defavorizate (tineri, persoane cu nevoi speciale, migranții moldoveni care se întorc in țară , romi, vârstnici etc.) să fie incluse social și economic pe piața muncii.

Obiectivul prezentului caiet de sarcini:
Pentru buna desfășurare a proiectului, Fundația Est-Europeană intenționează să angajeze o organizație/companie care va asigura vizibilitatea  proiectului și va comunica despre rezultatele lui. Tipurile exemplificative de activități sunt: elaborarea fișei de promovare a proiectului,  materialelor video, ilustrațiilor grafice, textelor/articolelor, interviurilor cu beneficiarii proiectului cu ulterioara plasare și difuzare a acestora în mass-media.

Pentru detalii cu privire la acest concurs accesați aici:

Fundația Est-Europeană anunță concurs de angajare a unei companii de comunicare | Fundaţia Est-Europeană (eef.md)

Nota Bene: Organizația/Compania candidată urmează să stabilească numărul final de produse, numărul final de difuzări și planul de lucru în funcție de bugetul disponibil și să ofere un raport optim preț/calitate/cantitate. În tabel, sau în note atașate la tabel,  se vor include și detalii referitor la rețelele de distribuție/plasare a produsului, numărul de plasări etc.

Bugetul disponibil pentru prezentul contract este de 12.000 Euro.

Depunerea dosarului
Vă rugăm să prezentați materialele solicitate conform prezentului Caiet de Sarcini până la data de 04 aprilie 2022, inclusiv.

Ținând cont de situația pandemică COVID-19, setul de aplicare va fi expediat electronic, la adresa de email: concurs@eef.md cu textul:  ”Ofertă-Vizibilitate-Antreprenoriatul Social” în linia de subiect. Vă rugăm să transmiteți ofertele semnate de către persoanele autorizate.

Doar organizațiile/companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.