Fundația Soros Moldova: Licitație deschisă pentru achiziția unităților de transport (termen extins)Cerere de oferte: 2022.DSP.EU.01
Data publicării anunțului: 10 martie 2022; 09:00
Termenul-limită de prezentare a dosarului: 21 martie 2022; 15:00

Procedura de achiziție: Licitație Deschisă. Selecție în baza costului
Tipul contractului: Contract de furnizare bunuri

Context
În cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană (UE), co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova (Fundația) în parteneriat cu Instituția Privată Keystone Moldova, Institutum Virtutis Civilis (IVC), Contract de grant nr. 2020/422-368 din 29.12.2020, este preconizată achiziția unităților de transport pentru 8 organizații beneficiare de grant, care implementează servicii sociale inovatoare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și pentru copiii din grupuri vulnerabile.

În acest sens, solicităm oferte pentru 4 tipuri de unități de transport:
- Lot 1: Automobil (5 locuri, cutie mecanică) – 4 unități
- Lot 2: Automobil (7 locuri, cutie mecanică) – 1 unitate
- Lot 3: Automobil (2 locuri, cutie mecanică) – 1 unitate
- Lot 4: Microbuz adaptat cu ascensor și cu spațiu pentru minim 1 scaun rulant (8 locuri, cutie mecanică) – 2 unități

Unitățile de transport vor fi noi.

Depunerea dosarului
Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.
Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.
Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la adresa: procurement@soros.md. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate, în același timp oferta financiară urmează a fi protejată prin parolă. Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în scris de Fundației, la etapa de deschidere a ofertelor financiare.
După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Fundație sub forma unui e-mail de confirmare. Fundația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Date de contact
Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să-l contactați pe Ivanov Ștefan, Specialist Finanțe și Procurări, e-mail: sivanov@soros.md.
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 18 martie 2022, orele 23:59.
Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului Concursului în cadrul documentului: 2022.DSP.UE.01_Întrebări/Răspunsuri.

Anexe:
1. Instrucțiune pentru ofertanti_2022.DSP.EU.01
2. Caiet de Sarcini_2022.DSP.EU.01
  a. Anexa nr.1 la Caietul de sarcini_Anexa la Ordinul nr. 101
3. Formularul A. Oferta tehnica_2022.DSP.EU.01
4. Formularul B. Oferta financiara_2022.DSP.EU.01