Concurs oferte comerciale nr. 0222FEE pentru contractarea de servicii consultanță în analiza necesităților tinerilor NEETAsoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Conform planului de activitate al Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”, în cadrul proiectului „Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni” finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene, pentru anul curent este planificată elaborarea studiului privind situația și analiza necesităților tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni și promovarea rezultatelor acestuia.

Noțiunea de tineri NEET se va utiliza în sensul art. 3 al Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj nr. 105 din 14.06.2018.

Scopul concursului de oferte
Eco-Răzeni va contracta o companie sau un(o) expert(ă) independent(ă) care în colaborare cu Eco-Răzeni și Consiliul Raional Ialoveni, va oferi consultanță și va participa la toate etapele de elaborare a studiului privind situația și analiza necesităților tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea metodologiei și facilitarea procesului de elaborare a studiului privind situația și analiza necesităților tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni.
2. Desfășurarea chestionarelor online, a interviurilor individuale și a focus grupurilor cu tinerii NEET (circa 150 de fete și băieți) și factorii interesați (reprezentați APL, profesori, asistenți sociali, medici de familie, poliție, DOFM, ONG-uri, biserică, antreprenori, etc.), din 15 localități ale raionului Ialoveni.
3. Ajustarea concluziilor și a recomandărilor studiului, inclusiv cu prevederile Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026 (https://il.md/wp-content/uploads/2022/01/1.Program-Tineret-Ialoveni-2022-2026.pdf).

4. Redactarea și prezentarea în versiune MS Word a studiului privind situația și analiza necesităților tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni (limba română).

Termen de realizare a obiectivelor: martie - aprilie 2022. Bugetul maxim disponibil pentru serviciile de consultanță este de 1400 euro (cu TVA la cota 0% – în cazul persoanelor juridice și cu toate taxele incluse – în cazul persoanelor fizice).

Eco-Răzeni și Consiliul Raional Ialoveni va acorda asistență în procesul de stabilire a contactelor cu tinerii NEET și actorii sociali din 15 localități ale raionului Ialoveni; va suporta cheltuielile de transport a experților și a participanților; va asigura alte aspecte logistice (sala de ședințe, echipament, etc.).

Dosarul de aplicare va conține:
a) CV-ul organizației / expertului(ei) independent(e) în care se vor specifica următoarele aspecte: portofoliul serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate ale personalului, date de contact, etc.;
b) Scrisoare de intenție în care se vor specifica următoarele aspecte: descrierea metodologiei, termenii de realizare pentru fiecare etapă, condițiile de plată și costul serviciilor în euro, onorariu pe zi (cu TVA la cota 0% – în cazul persoanelor juridice și cu toate taxele incluse – în cazul persoanelor fizice).

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):
1) Experiența generală – 15%;
– Companie / expert(ă) cu cel puțin trei ani de activitate pe piața din Republica Moldova;
– Specializat(ă) în prestarea serviciilor de consultanță în domeniul politicilor publice;
– Experiență în elaborarea materialelor în domeniul analizei necesităților tinerilor;
– Experienţă demonstrată în domeniul solicitat, cunoaşterea specificului sectorului de tineret la nivel regional și național va constitui un avantaj.
2) Experiența specifică – 20%;
– Experienţă anterioară în elaborarea/realizarea rapoartelor de analiză a necesităților;
– Experienţă în realizarea și implementarea sarcinilor similare în domeniul politicilor de tineret;
– Experienţă în prestarea serviciilor de consultanță pentru organizații necomerciale va constitui un avantaj;
– Experiență de lucru cu organizații internaționale și/sau agenții naționale ce implementează proiecte cu finanțare externă va constitui un avantaj.
3) Experienţa profesională, personalul cheie – 15%;
– Personal calificat în realizarea angajamentelor (cu studii superioare și/sau calificări în domeniul sociologie sau în alt domeniu aferent);
– Abilităţi excelente de analiză și facilitare;
– Personal cu calificare în utilizarea strategiei şi metodologiei bine fundamentate (minimum 2 persoane cheie cu experiență în domeniul, de minimum 2 ani, în prestarea serviciilor de consultanță similare celor solicitate).
4) Condițiile și termenii de livrare și plată – 10%;
5) Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ/calitate – 40%.

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă: str. Ștefan cel Mare 87B, s. Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni sau prin email la adresa: ecorazeni@gmail.com cu mențiunea ”Ofertă servicii analiza necesități tineri NEET”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 28 februarie 2022. Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325, 079641243 (Persoana de contact: Sergiu Gurău).

Doar compania/experții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu se vor evalua.

Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Compania/experții contractați ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că serviciile prestate sunt concepute și desfășurate astfel încât să respecte și să protejeze drepturile și bunăstarea persoanelor și a comunităților implicate și să se asigure că activitatea este corectă și fiabilă din punct de vedere tehnic, este realizată într-un mod transparent și imparțial.

Toate livrabilele care rezultă din această activitate vor fi proprietatea proiectului. Compania/experții contractați nu vor avea voie, fără o notificare prealabilă în scris, să prezinte niciunul din rezultatele analitice ca fiind ale sale sau să utilizeze rezultatele muncii în scopuri de publicare privată.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social. Organizaţia are nouă persoane angajate, dintre care șapte femei şi doi bărbaţi.

Asociaţia are în portofoliu peste 60 de proiecte implementate cu suportul Ambasadei SUA în Moldova, Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Fundaţiei Soros Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED) din SUA, PNUD Moldova, Oficiului în Moldova al Băncii Mondiale, Fundaţiei Est-Europene Moldova, IM Swedish Development Partner, Organizației Internaționale pentru Migrație, Fundației LED Moldova, Fundației Konrad Adenauer, Primăriei orașului Viena, Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Consiliului Raional Ialoveni, ș.a.