Concurs repetat pentru selectarea experților în domeniul schimbărilor climatice

Proiectul  „Percepția publică a problematicii schimbărilor climatice în Republica Moldova”

Green City Lab Moldova, cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova, anunță inițierea Proiectul „Percepția publică a problematicii schimbărilor climatice în Republica Moldova”

Proiectul își propune să realizeze o analiza a subiectului „schimbării climatice” atât prin prisma politicilor publice, cât și a percepției populației Republicii Moldova, pentru elaborarea propunerilor de intervenție la acest subiect. În cadrul proiectului va fi efectuată analiza cadrului legislativ și de politici, prin prisma obligațiilor asumate în conformitate cu acordurile internaționale la care R. Moldova este parte și vor fi identificate lacunele legislative care trebuie remediate. În baza informațiilor colectate va fi elaborată o Foaie de Parcurs cu un plan de acțiune clar care va prezenta   principalele probleme și soluții în acest domeniu, astfel încât  autoritățile publice, donatorii și societatea  civilă să intervină în scopul remedierii unor deficiențe sau eventuale lacune.

În cadrul proiectului anunțăm repetat selectarea a 4 consultant/consultantă pe următoarele domenii:

  • Energetică și Transport
  • Agricultură și Silvicultură
  • Planificarea teritorială și Managementul Apelor
  • Managementul deșeurilor

Experții vor elabora o analiza comprehensivă a legislației și obligațiunilor Republicii Moldova în domeniile respective.

Detaliile privind competențele necesare pot fi găsite în Termenii de Referință. (mai jos)

Termenul limită de prezentare a dosarului: 02 februarie 2022, ora 16:00.

Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară. Ofertele tehnică şi financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate. Respectiv, prin poșta electronică vor fi transmise două e-mail-uri diferite, cu mențiunile aferente.

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Termenii de Reșerință. (mai jos)

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Green City Lab Moldova str. Bănulescu Bodoni 14/1, MD-2012 Chişinău, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa veronica.herta@greencity.md, în conformitate cu instrucțiunile pentru ofertanţi.

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 03 februarie 2022, ora 10:00, la sediul Green City Lab.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 069352640, Veronica Herța, director de proiect, e-mail: veronica.herta@greencity.md, sau tel: 069096604, Ana Șvețova, asistentă de proiect, e-mail: ana.svetova@green.city.md.

 

ToR Agricultura si Silvicultura

ToR Deșeuri

ToR Energie și Transport

ToR Planificarea teritoriala și Managementul apelor