Anunț de recrutare furnizori pentru prestarea serviciilor de catering în r. Hâncești

Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) implementează proiectul “Antreprenoriatul social și tinerii din Moldova pentru o societate mai inclusivă, durabilă și inovativă (GoYouth+)”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. În perioada 01.02.2022 – 31.03.2022, în r. Hâncești va fi organizată o școală de instruire în domeniului antreprenoriatului social.

Prin prezenta, Asociația Henri Capitant de Cultură Juridică din Moldova (AHCCJ) invită furnizorii să prezinte ofertele pentru prestarea serviciilor de catering în legătură cu organizarea evenimentului:

- În or. Hâncești;

- În s. Mingir.

 

Descrierea serviciilor:      Număr unități            Număr participanți      Total zile

Prânz                                1 per zi                       30 persoane                  8

Pauză de cafea                2 per zi                       30 persoane

 

I. Cerințe de evaluare
Solicităm prezentarea meniului cu varietățile de prânz și pauză de cafea. Vă rugăm să depuneți/transmiteți oferta pentru serviciile de mai sus însoțită de costurile detaliate atât per persoană, cât și total per serviciu (TVA la cota 0).

- Raport preț - calitate;

- Experiență în domeniu;

- Corespunderea cerințelor înaintate.

II. Ofertele financiare vor conține data, semnătura directorului, ștampila, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail) și vor fi  expediate în format electronic până la 02.02.2022 la adresa de email: goyouthplus@gmail.com , persoana de contact: +373 78 95 11 54