Selectarea companiei pentru colectarea informației pentru Baza de Date a platformei „Geografia gustului” in proiectul BSB1101 LOC-FOOD

AO „Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova”, Beneficiar 4 în cadrul proiectului „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC-FOOD)”, realizat cu suportul financiar al POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 anunță concurs pentru selectarea unei companii pentru colectarea informației pentru Baza de Date a platformei „Geografia gustului” realizate în cadrul proiectului. 

1. Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dezvoltarea economică și socială durabilă în zonele rurale agricole în regiunea de intervenție prin inițiative integrate care încorporează aspecte economice, de mediu, sociale și dimensiuni culturale și pentru a spori cooperarea regională. În mod specific, proiectul va sprijini dezvoltarea și promovarea produse alimentare tradiționale locale, contribuind în comunitatea rurală la incluziunea socială, culturală și conservarea biodiversității prin implementarea de strategii comune pentru provocări comune și sprijinirea activităților locale de la om la om.

Proiectul își propune ca scop să promoveze produsele alimentare lente (slow food) precum cele produse locale cu gust excepțional și calitate nutritivă, care conform Regulamentului UE Nr1151 / 2012, pot avea o valoare adăugată beneficiind de o denumire de origine protejată (DOP) sau de o indicaţie geografică protejată (IGP) ori pentru a fi recunoscute ca specialitate tradiţională garantată (STG), stimulând astfel economiile locale pentru păstrarea securității tradiției, dar abordează și problemele de siguranță alimentară.

2. Scopul și conținutul serviciilor contractate

Subcontractarea companiei specializate sau consorțiu pentru realizarea sarcinii compuse din următoarele activități:

1. Colectarea informației pentru Baza de date a platformei „Geografia gustului”, care va include:

 • Date privind produsele agroalimentare locale și tradiționale (cel puțin 30 produse), precum și
 • Date despre producători și companii care produc aceste produse (cel puțin 30 producători).
 •  
 • 2. Structurarea informației despre produsele agroalimentare în baza de date pe principiul geografic: pe țară, pe unitate regională și administrativă, pe municipalitate/localitate, dar și pe tip de produs, inclusiv cu caracteristici individuale, după cum urmează:
 • Produse din sectorul primar;
 • Produse agroalimentare procesate;
 • Mâncăruri locale cu rețete.
 • 3. Elaborarea și prezentarea pentru fiecare produs un material de documentare relevant care îl caracterizează ca produs tradițional local. Documentația va conține în mod indicativ:
 • Denumirea produsului;
 • Tipul produsului (produse din sectorul primar, produse prelucrate, preparate locale - rețete);
 • Zona de producție (țară, municipalitate, unitate regională);
 • Descrierea specificității produsului;
 • Elemente care evidențiază caracterul său tradițional;
 • O istorie în spatele produsului
 • Relația sa cu zona și cultura etc.;
 • Fotografii ale produsului.
 • 4. Elaborarea datelor indicative care îi caracterizează pe producători (fermieri sau companii):
 • Detalii despre companie;
 • Informații de contact;
 • Locație (inclusiv țară, municipalitate, unitate regională);
 • Locația geografică exactă;
 • Produsele agroalimentare;
 • Fotografii ale companiei (dacă este cazul).

Informația va fi prezentată în limba romană și limba engleză. Structurarea datelor va fi creată sub formă de baza de date excel. Lista produselor și producătorilor va fi oferită de Beneficiar, dar nu se va limita la acele indicate în listă.

3. Condiții specifice

Compania subcontractată de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova trebuie să dețină experiență cel puțin de 3 ani pe piața Republicii Moldova, să dispună de potențial uman și dotare tehnică, transport auto pentru realizarea activităților stabilite în acest document.

Principalele atribuţii:

 • Realizează procesul de colectare, înregistrare, verificare, validare si de integrare în baza de date a rezultatelor din studiul producătorilor și produselor locale (efectuat de proiect). Pentru aceasta, participă la realizarea, imbunătățirea și implementarea acțiunilor proiectului, relationează cu echipa de proiect pentru colectarea eficientă și la timp a informațiilor.
 • Sistematizează datele necesare pentru baza de date „Geografia gustului” în teren, folosind structura bazei în excel consultată și aprobată de Beneficiar.
 • Creează baza de date fotografică structurată în corelare cu structura bazei de date excel.
 • Traducerea informației colectate din română în limba engleză.

La ofertă se anexează:

 • Copia Certificatului de înregistrare a companiei
 • Descrierea Companiei cu accent pe experiență relevantă în elaborarea și crearea Bazelor de date specializate, prezența echipei capabile să realizeze activitățile sus menționate (lucru cu baze de date în excel, fotograf) și dotărilor tehnice (laptop, software, aparat foto etc.) și de transport pentru realizarea sarcinilor propuse.

Perioada de activitate:

Activitățile menționate urmează să fie realizate începând cu luna februarie 2022 până 31 martie 2022.

Termen limită de aplicare:

Companiile interesate sunt rugate să transmit în forma electronica Descrierea Companiei cu accent pe experiență relevantă, oferta financiară, copia Certificatului de înregistrare, pe adresa de email office.adtm@gmail.com. Ofertele trebuie să fie prezentate până la 26.01.2022 ora locală 23:59.

Oferta financiară este la discreția aplicanților și cuatumul ei trebuie să fie realistic și în corespundere cu capacitatea de lucru (suma care este bugetată pentru serviciile date NU va fi comunicată până la momentul selectării companiei sau grupului de experți).

În subiectul scrisorii electronice se va indica „Concurs – selectarea companiei pentru crearea Bazei de Date pentru platforma ”Geografia gustului”. Întrebările suplimentare, dar altele decât ce este menționat în anunț, se adresează pe adresa de email indicată sau la tel. 079550731, Marina Miron.

Documentele necesare spre informare găsiți pe linkul de mai jos:

https://drive.google.com/drive/folders/1CAnCFOewlKYs4TIUCB_5Qlk8z_9Oi39r?ths=true

Articol adaugat de: Marina Miron