Concurs repetat pentru selectarea unei companii sociologice, care să efectueze un studiu tematic "Barometrul opiniei publice în domeniul schimbărilor climatice"Green City Lab Moldova, cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova, anunță un concurs repetat de selectare a unei companii sociologice, care să participe la efectuarea unui sondaj de opinie tematic „Barometrul Opiniei publice în domeniul schimbărilor climatice”

Scopul principal al studiului ce urmează a fi elaborat este de a examina subiectul „schimbări climatice” atât prin prisma politicilor publice, cât și a percepției populației Republicii Moldova, pentru elaborarea propunerilor de intervenție la acest subiect.

Obiectivele de bază ale studiului sunt, identificarea:

  • Percepției cetățenilor asupra schimbărilor climatice, în raport cu alte probleme.
  • Percepției cetățenilor asupra gravității schimbărilor climatice.
  • Măsura în care cetățenii se simt informați în legătură cu schimbările climatice - cauzele acestora, consecințele lor și modalitățile de a le combate.
  • Atitudinii cetățenilor față de carburanții alternativi și emisiile de CO2.
  • În ce măsură cetățenii simt că schimbările climatice pot fi stopate sau dacă s-a exagerat în această privință și care este impactul asupra economiei naționale.
  • În ce măsură cetățenii au luat măsuri personale pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice.

Pentru realizarea Studiului Green City Lab Moldova selectează o companie sociologică, care va realiza cercetarea cantitativă și calitativă în teren.

Pentru a participa în cadrul concursului, companiile vor depune dosarele de participare completate, în plicuri sigilate, la sediul Green City Lab.. Dosarele pot fi transmise și prin intermediul poștei electronice.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 17 ianuarie 2022, ora 11:00.

Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară. Ofertele tehnică şi financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate. Respectiv, prin poșta electronică vor fi transmise două e-mail-uri diferite, cu mențiunile aferente.

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi (vezi mai jos).

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Green City Lab Moldova str. Bănulescu Bodoni 14/1, MD-2012 Chişinău, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa veronica.herta@greencity.md, în conformitate cu instrucţiunile pentru ofertanţi.

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 17 ianuarie 2022, ora 12:00, la sediul Green City Lab.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: 069352640, Veronica Herța, director de proiect, e-mail: veronica.herta@greencity.md, sau tel: 069096604, Ana Șvețova, asistentă de proiect, e-mail: ana.svetova@greencity.md.

Instrucțiui pentru ofertanți

Termeni de Referință