Selectare expert/companie pentru analiza situaţională privind responsabilitatea socială corporativă și raportarea acesteia conform Directivelor Europene în Republica Moldova

Termeni de Referinţă

Analiza situaţională privind responsabilitatea socială corporativă și raportarea acesteia

conform Directivelor Europene în Republica Moldova

 

Beneficiar: A.O. „ Asociația Companiilor Social Responsabile din Republica Moldova”

Forma de cercetare: Desk review

Tematica cercetării: „Analiză situaţională privind responsabilitatea socială corporativă și raportarea acesteia conform Directivelor Europene în Republica Moldova”

Proiectul: MEPA Nr. 17.2182.8-001.00 (Grant nr. 83385697), în cadrul Contractului de Grant nr. 83385697, semnat la data de 20 iulie 2021  între Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și A.O. “ Asociația Companiilor Social Responsabile din Republica Moldova”

Perioada de studiu: Ianuarie-Februarie 2022

 1. Despre Asociația CSR Moldova:

A.O. „Asociația Companiilor Social Responsabile din Republica Moldova” a fost creată în luna martie curent, având trei fondatori: Bertam Grup SRL, Smart ITWorks SRL și AutoMall Group SRL, cu scopul cultivării valorilor și culturii de afaceri axate pe schimbările sociale și climatice.

Asociația CSR Moldova este o asociație a businessu-lui social responsabil, care și-au unit eforturile pentru a construi o societate mai justă și mai durabilă. Încurajăm companiile din Moldova spre transformare și colaborare în căutarea soluțiilor practice de dezvoltare durabilă; îi ajutăm să definească scopuri, obiective, strategia și sisteme de management, precum și să creeze o cultură a dezvoltării durabile. Pledăm pentru schimbarea sistemică prin respectarea ODM (Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului).

Viziunea Asociației CSR Moldova

Rolul afacerilor este de a crea și de a furniza produse și servicii care să trateze oamenii în mod echitabil, să răspundă nevoilor și dorințelor oamenilor și să promoveze formatele de piață și politici care să asigure un viitor durabil.

Activitatea CSR Moldova se concentrează pe patru domenii prioritare:

 • Popularizarea responsabilității social corporative (CSR)
 • Consolidarea capacităților sectorului privat
 • Advocacy, lobby și buna guvernanţă
 • Rețele și parteneriate

      2. Despre RSC și raportarea non-financiară

A fi o companie responsabila social inseamna nu numai sa iti indeplinesti obligatiile legale aplicabile in domeniul propriu de activitate, dar si sa mergi mai departe, investind mai mult in capitalul uman, in mediu si in relatiile cu grupurile interesate – furnizori, parteneri, clienti. Experientele cu investitiile facute in tehnologii responsabile fata de mediiu si practici de management si afaceri care au mers dincolo de simpla respectare a legilor, au aratat ca duc la cresterea competititvitatii si au un impact direct asupra productivitatii companiei.

Comisia Europeana defineste Responsabilitatea Sociala a Companiilor ca o contributie a intreprinderilor la dezvoltarea durabila. Astazi, traim intr-o societate care isi pune din ce in ce mai mult problema sustenabilitii propriilor modele – economice si sociale. Companiile utilizează din ce în ce mai mult raportarea corporativă nonfinanciară, incluzând impactul social, de mediu şi economic al activităţii lor, nu doar ca un instrument de responsabilizare, dar şi ca unul de proiectare a strategiei companiei şi de descoperire a unor noi surse de venituri şi de sustenabilitate. Companiile nu adoptă practicile raportării sustenabile doar din motive altruiste. Profitabilitatea şi extinderea activităţilor lor sunt adevăratele motive pentru construirea unor instrumente sustenabile utilizate de către managementul companiilor.

Cerinţele referitoare la raportarea aspectelor nonfinanciare se răspândesc pe plan internaţional, fiind incluse în prevederile legislative ale unui număr din ce în ce mai mare de state. La nivelul Uniunii Europene (UE), începând cu 1 ianuarie 2017, societăţile cotate pe pieţele de capital care depăşesc un număr mediu de 500 de angajaţi au obligativitatea raportării de informaţii non-financiare (UE, 2014).

Unul dintre documentele care reglementează raportărea de sustenabilitate este GRI Sustainability Reporting Standards - standarde independente care permit companiilor să genereze indicatori non-financiari pe probleme precum impactul asupra schimbărilor climatice, managementul resurselor umane și corupția.  Agenda actuală a Forumului Economic Mondial include consultări cu privire la dezvoltarea unui sistem unificat de indicatori recunoscut universal pentru măsurarea și raportarea creării de valoare sustenabilă pentru afaceri. Concomitent cu Forumul Economic Mondial, la începutul lunii februarie 2020, Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) a început să revizuiască Directiva privind Raportarea Nefinanciară. Este, de asemenea, despre dezvoltarea unui sistem unificat de standarde de raportare non-financiară și aplicarea acestora.

În acest context, în cadrul Proiectului „Consultarea Guvernului Republicii Moldova pe probleme de politică economică” implementat de GIZ Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei și Elveției, este planificată o analiză documentară a cadrului de reglementare a responsabilității sociale corporative și raportării acesteia conform Directivelor Europene în Republica Moldova.

 1. Obiectivele studiului:
 •  A oferi o definiție și o privire de ansamblu asupra conceptului de „responsabilitate socială corporativă și raportare non-financiară a afacerilor
 • A realiza o prezentare a conținutului reglementărilor UE în domeniul RSC și raportării non-financiare, precum și perspectivele armonizării acestora în Republica Moldova.
 • A identifica modele de buna practica de dezvoltare durabila si raportare non-financiara bazate pe aplicarea conceptului de RSC la nivel de companii
 • A formula concluzii și lecțiile învățate din analiză.
 • A formula recomandări de specialitate pe baza analizei.
 1. Structura raportului de analiză

Structura raportului de analiză trebuie să includă (dar nu se limitează la) următoarele componente:

 1. Contextul global, European și local - Contextul abordarii problematicii RSC – și precondițiile pentru instituționalizarea Conceptului de CSR in Republica Moldova.
 2. Definirea domeniilor de referinta aferente RSC si cadrul de reglementare al RSC in UE si tari in afara Uniunii Eupopene - modele de buna practica privind cadrul legislativ si politicile in domeniu
 3. Cadrul de reglemenare al RSC in Moldova, includerea in politicile publice si realitatile implementarii conceptului de RSC in companiile din Moldova
 4. Raportarea non financiara. Standarde şi tendinţe la nivel global. De la raportarea voluntară la raportarea obligatorie. Impactul directivei 2014/95/UE asupra mediului de afaceri.
 5. Modele identificate de buna practica de dezvoltare durabila bazate pe aplicarea conceptului de RSC la nivel de companii
 6. Concluzii și lecții învățate.
 7. Recomandări.

Volumul documentului: 20-25 pagini (format Word) și un format prescurtat sub forma unei prezentări în Power Point (aprx.10 slide-uri).

Termen limită de finalizare: 30 de zile de la începerea studiului, dar nu mai târziu de 15 februarie 2022.

 1. Calificări/cunoştinţe speciale/experienţă necesare pentru candidaţi:

La concurs suntexperți, care pot demonstra experiență în domeniul de activitate aferent sarcinii propuse și întrunesc următoarele condiții:

 • Entitate juridică locală înregistrată oficial (pentru organizații);
 • Cel puțin 5 ani de experiență demonstrată în desfășurarea de studii de specialitate
 • Experienţă şi abilităţi de cercetare şi documentare;
 • Experienţă de elaborare a materialelor analitice;
 • Cunoaşterea limbii ruse și engleze (vorbită și scrisă).
 1. Raportare şi remunerare

 A.O. „Asociația Companiilor Social Responsabile din Republica Moldova” va încheia cu compania/expertul-cercetător un contract de prestare a serviciilor. Remunerarea se va efectua în baza raportului prezentat și va include toate cheltuielile aferente cercetării: onorariu, convorbiri telefonice, transport, etc.).

La finele termenului de executare a contractului, compania/expertul va transmite Asociației varianta finală a Raportului în limba română.

Activitatea companiei/expertului va fi monitorizată, coordonată şi evaluată de către Directorul Executiv al Asociației CSR Moldova.

 1. Evaluarea performanţelor

Performanţele companiei/expertului vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:

 • Calitatea activităţilor întreprinse;
 • Coerenţa analizelor şi a soluţiilor propuse;
 • Complexitatea documentelor produse;
 • Respectarea termenelor-limită de elaborare a documentelor.

 

      8. Modalitatea de participare la concurs

Dosarele complete care vor conţine:

- scrisoarea de intenţie (pînă la 1000 de cuvinte), în care să se facă referire la aspectele CSR în Republica Moldova;

- CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză şi a listei lucrărilor de cercetare/articolelor publicate (inclusiv link-urile unde pot fi accesate).

- Oferta de preț pentru serviciile prestate la cota TVA 0%

Prezența referințelor, sau recomandărilor, precum și documentelor care confirmă experiența unui expert în acest domeniu, vor avea un avantaj în procesul de selecție.

Dosarele pot fi expediate prin e-mail la adresa alexandr.curasov@csr.md, până pe data de 30 decembrie 2021, cu menţiunea „CSR desk review”.

Dosarele primite după termenul limită vor fi acceptate spre examinare în cazul în care va fi nevoie de o expertiză suplimentară, dacă rezultatele primei colectări a cererilor nu vor răspunde nevoilor Asociației pentru produsul solicitat.

Pentru informații suplimentare puteți contacta pe Alexander Curașov, tel.069328346 sau email alexandr.curasov@csr.md

Articol adaugat de: Rodika Ivtodi