Concurs oferte comerciale nr. 0521LED pentru contractarea de servicii consultanță elaborare curriculum cursuri educație nonformalăTender signAsoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Din 2015, Eco-Răzeni prestează serviciul de instruire la locul de muncă, curs de educație nonformală, destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani, din categorii defavorizate, incluziv cu dizabilități intelectuale, psiho-sociale și/sau cu dificultăți de învățare. Cursul cu durata de 4 luni, include instruirea teoretică și practică la locul de muncă pentru meseriile: bucătar auxiliar, ajutor de brutar și chelner.

Scopul concursului de oferte

Eco-Răzeni va contracta un(o) expert(ă) independent(ă) care va oferi consultanță și va participa la toate etapele procesului de elaborare a curriculumului pentru meseria de bucătar auxiliar, ajutor de brutar, chelner, necesar la proiectarea modulelor cursului de educație nonformală a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv tineri cu dizabilități intelectuale și cu dificultăți de învățare.

Obiectivele consultanței:

Elaborarea curriculumului pentru meseria de bucătar auxiliar, ajutor de brutar, chelner, pentru instruirea tinerilor cu dizabilități intelectuale și tinerilor cu dificultăți de învățare, curriculum care va fi elaborat în baza unei structuri prestabilite și va conține: repere conceptuale, scop și obiective, sesiunile tematice și repartizarea orelor, metodologia de livrare, etc. Curriculum va fi utilizat ulterior în procesul de acreditare a cursului.

Consultanța poate dura maximum 6 luni și se va realiza în perioada februarie – iulie 2022, fiind livrate următoarele produse:

Sarcini

Livrabile

Elaborarea proiectului de curriculum pentru meseria bucătar auxiliar (obiective, structura)

Proiect de curriculum

Ajustarea curriculumului final conform recomandărilor/comentariilor Eco-Răzeni

Curriculum definitivat

Elaborarea proiectului de curriculum pentru meseria ajutor de brutar (obiective, structura)

Proiect de curriculum

Ajustarea curriculumului final conform recomandărilor/comentariilor Eco-Răzeni

Curriculum definitivat

Elaborarea proiectului de curriculum pentru meseria chelner (obiective, structura)

Proiect de curriculum

Ajustarea curriculumului final conform recomandărilor/comentariilor Eco-Răzeni

Curriculum definitivat

 Dosarul de aplicare va conține:

1) CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă consultanței;
2) Oferta tehnică care va include descrierea metodologiei și termenii de realizare a consultanței;
3) Oferta financiară (onorariu pe zi, costul total net în lei moldovenești, condițiile de plată).

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):

a) Experienţa anterioară – 15%;

 • experiență în elaborarea curriculumurilor și materialelor metodologice;
 • experiență de livrare a instruirilor (va constitui un avantaj);
 • studii în domeniul alimentației publice (va constitui un avantaj);
 • o bună cunoaștere a specificului de lucru cu persoane cu dizabilități intelectuale, sau a tinerilor cu dificultăți de învățare (va constitui un avantaj).

b) Nivelul de expertiză – 20%;

 • abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate;
 • abilități excelente de scriere: structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența conținutului;
 • abilități excelente de a prezenta cu claritate și ușurință aspecte complexe abordate în cadrul curriculumului;
 • abilități de adaptabilitate și comunicare empatică;
 • abilități metodologice creative, participative și progresive;
 • abilități excelente de evaluare și oferire de feedback;
 • o bună cunoaștere a limbii române.

c) Calitatea şi relevanţa ofertei tehnice – 30%;

d) Oferta financiară – 30%;

e) Condițiile și termenii de livrare și plată – 5%.

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă: str. Ștefan cel Mare 87B, s. Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni sau prin email la adresa: ecorazeni@gmail.com cu mențiunea ”Servicii consultanță elaborare curriculum”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 28 decembrie 2021. Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325, 079641243 (Persoana de contact: Sergiu Gurău).

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu, iar cererile incomplete nu vor fi examinate. Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de desfășurare a concursului.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social. Organizaţia are nouă persoane angajate, dintre care șapte femei şi doi bărbaţi.

Asociaţia are în portofoliu peste 60 de proiecte implementate cu suportul Ambasadei SUA în Moldova, Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Fundaţiei Soros Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED) din SUA, PNUD Moldova, Oficiului în Moldova al Băncii Mondiale, Fundaţiei Est-Europene Moldova, IM Swedish Development Partner, Organizației Internaționale pentru Migrație, Fundației LED Moldova, Fundației Konrad Adenauer, Primăriei orașului Viena, Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Consiliului Raional Ialoveni, ș.a.