Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru achiziționare de combustibilCadrul general

Fundația Est-Europeană este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009).

Scopul
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru achiziționare de combustibil pentru necesități curente pe parcursul anului 2022.

Sarcina tehnică
Modelul autoturismului:    Suzuki S-Cross, Volkswagen Passat
Tipul combustibilului    Benzină

Consum mediu lunar în litri:  250 l

Criterii de selecție a companiei:
1) Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/referințe);
2) Rețea bine dezvoltată de stații de alimentare cu acoperire teritorială largă;
3) Opțiune de alimentare: card de combustibil;
4) Mărimea % de reducere de la prețul de panou al tipului de combustibil solicitat;

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi documente:
1) Scurtă descriere a companiei aplicante;
2) Oferta financiară pentru combustibil (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA) - benzină de tip 95 cu indicarea reducerii oferite de furnizor;
3) Harta detailată rețelei de stații de alimentare pe Moldova și Chișinău separat;

Important! Fundația Est-Europeană este instituție implementatoare de proiecte tehnice, livrările în cadrul cărora, sunt scutite de TVA, în conformitate cu HG nr. 246 din 08 aprilie 2010 ”cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”. 

Notă: La elaborarea ofertei financiare compania va ține cont de aplicarea reducerii la prețul pentru combustibil, scutit de TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 19 decembrie 2021, inclusiv.

Oferta comercială cu mențiunea – Ofertă Combustibil - se va expedia prin poșta electronică //concurs@eef.md/">concurs@eef.md sau se va depune personal la sediul Fundației: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chișinău

Pentru întrebări: Oxana Zanoga, analist financiar, pe adresa e-mail: //oxana.zanoga@eef.md/">oxana.zanoga@eef.md sau la numărul de telefon: 022 23 53 43, ext. 122.

Despre Fundația Est-Europeană
Fundația Est-Europeană sprijină consolidarea democrației şi contribuie la dezvoltarea durabilă a societății moldovenești prin intermediul programelor educaționale, asistenței tehnice şi programelor de granturi care promovează dezvoltarea societății civile, consolidează buna guvernare şi mass-media şi contribuie la prosperitatea economică.

Fundația Est-Europeană își concentrează activitățile în trei domenii prioritare: Dezvoltare Economică, Promovarea Bunei Guvernări şi Acțiuni Sociale. În realizarea obiectivelor sale, FEE respectă principiile de egalitate şi nediscriminare.

Descarcă fișierele atașate

https://bit.ly/3rFPVgm 

Articol adaugat de: Fundația Est-Europeană
Alte articole de la acest autor: