Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru servicii de traducereCadrul general

Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009).

Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2022, sunt planificate o serie evenimente care necesită servicii de traducere simultană/consecutivă și/sau în scris din / în limbile română, engleză și rusă

Scopul
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta pentru anul 2022 o companie (persoană juridică) sau mai multe companii, pentru prestarea serviciilor de traducere.

IMPORTANT! Evaluarea ofertelor se va efectua per LOT. Compania aplicantă la concurs poate să includă în oferta financiară serviciile sale pentru Lot-urile pentru care deține experiență.

Criterii de selecție a companiei pentru LOT I:
La selectarea, iar ulterior contractarea companiei pentru anul 2022 în calitate de furnizor de bază al Fundației pentru servicii traducere în scris, se va atrage atenție la următoarele criterii și se vor evalua conform tabelului de mai jos:
1) Experiența companiei candidate (prezența pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
2) Durata de colaborare cu clienții (cu indicarea perioadei de colaborare cu fiecare client prezentat);
3) Timp de livrare a unui document tradus în volum de 15 pagini;
4) Oferta de preț;

Criterii de selecție a companiei pentru LOT II:
La selectarea, iar ulterior contractarea companiei pentru anul 2022 în calitate de furnizor de bază al Fundației pentru servicii traducere simultană/consecutivă, se va atrage atenție la următoarele criterii:
1) Experiența companiei candidate (prezența pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
2) Durata de colaborare cu clienții (cu indicarea perioadei de colaborare cu fiecare client prezentat);
3) Oferta de preț;

Dosarul de aplicare pentru LOT II trebuie să conțină următoarele documente:
1) Copia de pe certificatul de înregistrare;
2) CV-ul companiei, inclusiv lista clienților actuali;
3) Oferta financiară;
4) CV-le traducătorilor implicați în traduceri;

IMPORTANT! Ofertele financiare vor fi prezentate în lei moldovenești, cu indicarea prețurilor cu TVA și TVA 0% (Fundația va pune la dispoziție companiei/lor selectate toate documentele relevante în ceea ce ține de livrările scutite de TVA).

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 19 decembrie 2021, inclusiv.

Oferta comercială cu menţiunea – Ofertă servicii traducere - se va expedia prin poşta electronică //concurs@eef.md/">concurs@eef.md sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău

Pentru întrebări: Oxana Zanoga, analist financiar, pe adresa e-mail://oxana.zanoga@eef.md/"> oxana.zanoga@eef.md sau la numărul de telefon: 022 23 53 43 x 122.

 Descarcă fișierele atașate

https://bit.ly/3pyfxZE