Cerere de ofertă pentru Servicii de Tipar Materiale Promotionale. Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model”

CERERE DE OFERTĂ

pentru Servicii de Tipar Materiale Promotionale

Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model” își propune să îmbunătățească performanța instanțelor judecătorești în furnizarea de servicii judiciare de calitate și să îmbunătățească conexiunea dintre instanțe, comunități și justițiabili. Inițiativele implementate vor ghida asistența oferită la nivel național pentru a spori eficiența, performanța și calitatea serviciilor tuturor instanțelor din Moldova. Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” este implementat de compania Checchi and Company Consulting Inc. (parte a Dexis Consulting Group)/Checchi.

Pentru realizarea activităților preconizate, Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model” urmează să procure servicii. Prezenta cerere are ca scop să colecteze oferta de prețuri pentru serviciile de - tipar. Ofertanții sunt responsabili de respectarea cerințelor solicitate de Checchi și expuse în cererea de ofertă, precum și livrarea calitativă a serviciilor și bunurilor solicitate, conform descrierii de mai jos:

Nr.

Tip Produs

SPECIFICAȚII TEHNICE

Număr de unități

Preț unitate, MDL (TVA 0%)

Preț TOTAL, MDL (TVA 0%)

1.       

Broșură Bălți, română și rusă

Format finit

Număr pagini

Coperți

Culori coperți

Bloc intern

Culori bloc intern

Legare articol unitar

Împachetare

     

21cm*21cm

16=12 pagini de bloc intern + 4 coperți

Hârtie cretată mată 250 gr/mp

4+4

Hârtie cretată mată 130 gr/mp

4+4

2 scoabe/capse a câte 100 unități

7000 Română

3000 Rusă

   

2.       

Broșură Bălți, română și rusă

Format finit

Număr pagini

Coperți

Culori coperți

Bloc intern

Culori bloc intern

Legare articol unitar

Împachetare

21cm*21cm

16=12 pagini de bloc intern + 4 coperți

Hârtie cretată mată 170 gr/mp

4+4

Hârtie cretată mată 90 gr/mp

4+4

2 scoabe/capse a câte 100 unități

7000 Română

3000 Rusă

   

3.       

Broșură Ungheni, română și rusă

Format finit

Număr pagini

Coperți

Culori coperți

Bloc intern

Culori bloc intern

Legare articol unitar

Împachetare

21cm*21cm

20=16 pagini de bloc intern + 4 coperți

Hârtie cretată mată 250 gr/mp

4+4

Hârtie cretată mată 130 gr/mp

4+4

2 scoabe/capse a câte 100 unități

4500 Română

500 Rusă

   

4.       

Broșură Ungheni, română și rusă

Format finit

Număr pagini

Coperți

Culori coperți

Bloc intern

Culori bloc intern

Legare articol unitar

Împachetare

    

21cm*21cm

20=16 pagini de bloc intern + 4 coperți

Hârtie cretată mată 170 gr/mp

4+4

Hârtie cretată mată 90 gr/mp

4+4

2 scoabe/capse a câte 100 unități

4500 Română

500 Rusă

   

TOTAL:

 

Livrare: Locul de livrare a produselor descrise în această solicitare de ofertă este următorul:

  • pentru livrabilul din p.1 și p.2 - Judecătoria Bălți, mun. Bălți, strada Hotin 43;
  • pentru livrabilul din p.3 și p.4 - Judecătoria Ungheni, or. Ungheni, strada Națională 10/1.

Cerințe pentru ofertanți:

Oferta trebuie să conțină următoarele:

  • Preturile per unitate si pret total indicate în lei moldoveneşti (MDL);
  • Preţurile vor fi calculate și prezentate fără TVA (TVA 0%);
  • Ofertele urmează a fi prezentate în limba română sau engleză în format electronic (semnate și scanate);
  • Copia certificatul de înregistrare al companiei în Republica Moldova;
  • Experienţa pe piaţă a ofertantului de minimum 2 ani;
  • Exemple de tipărituri similare (foto, nu machetă).

Evaluarea ofertelor va fi efectuată în baza prețului total general stipulat în ofertă și a cerințelor înaintate față de ofertanți.

Firma câștigătoare va fi rugată să prezinte o copie tipărită a broșurii până a primi verdele de tipar pentru întregul tiraj.

Vă rugăm să ne prezentaţi oferta Dumneavoastră până pe data de 06 decembrie 2021, ora 17.00 prin e-mail la adresa moldova@dexisonline.com în subiectul mesajului fiind menționat Tipar materiale promoționale”.

Informațiile suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail: moldova@dexisonline.com .

Vă mulțumim!