Tender cu privire la contractarea prestatorilor de servicii  instruire și consultanță

Solicitare ofertă comercială

Date generale:

Untitled

 

 

 

 

A.O. Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți  lansează invitația de participare la tender cu privire la contractarea prestatorilor de servicii  instruire și consultanță.

Achiziționarea serviciilor  are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

Context:

Pentru crearea unui mediu favorabil de afaceri în regiunea de nord, avem nevoie să dezvoltăm un ecosistem antreprenorial sustenabil care va sprijini întreprinderile noi create cât și cele în dezvoltare.

Centrul de Suport în Afaceri ”Business Skills Hub” creat în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene are drept scop de a contribui la creșterea numărului de întreprinderi în regiune prin crearea Acceleratorul de Afaceri, oferind oportunități de sprijin tinerilor care doresc să inițieze o afacere proprie.

În cadrul Acceleratorului se vor organiza sesiuni de instruire, consultanță și mentorat pentru tinerii antreprenori, deasemenea se vor oferi spații de co-working în perioada de star-up.

 

 Obiectul contractului de achiziții:

Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale în  prestarea   serviciilor  de  instruire și     consultanță în antreprenoriat pentru instruirea beneficiarilor Centrului de Suport în Afaceri ”Business Skills Hub ” din  mun. Bălți.

 Termenii de referință cu descrierea programului de instruire  descărcați de pe acest link :  https://docs.google.com/document/d/1U58qv6icVI1_2H3AHBr9Mpr66liNTGY5/edit?usp=sharing&ouid=105699702248171808737&rtpof=true&sd=true

Cerințe față de aplicanți:

Sunt invitați să aplice persoanele fizice  și  juridice, care întrunesc următoarele cerințe:

 • Studii în domenii aferente modulului la care se aplică;
 • Cel puţin trei ani de experienţă în domeniul elaborării de materiale de instruire şi în domeniul facilitării de sesiuni de instruire în domeniile pentru care se aplică;
 • Competențe digitale în planificarea și desfășurarea sesiunilor de instruire online
 • Cunoaşterea limbii române și ruse

Condiții adiționale:

Persoanele intersate au dreptul să depună ofertele pentru un modul sau toate, dar poate fi câștigător pentru maxim 2 module. 

După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Achitarea serviciilor se vor efectua prin transfer la contul  persoanei/companiei selectate;

 

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa formatorului în domeniu; (30%)
 • Conținutul trainingului și metodologia aplicată; (40%)
 • Preţul serviciilor solicitate (30%)

Perioada de livrare solicitat:  decembrie, 2021 -martie, 2022

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

 • Oferta tehnică, ce cuprinde o scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor;
 • Agenda detaliată și Prezentări PPT (varianta demo);
 • CV-ul formatorilor;
 • Lista instruirilor anterioare desfășurate cu indicarea modulului, data desfășurării și grupul țintă
 • Îregistrări video de la instruirile precedente de max 1-2 G ( în cazul care sunt)
 • Propunerea financiară care trebuie să conțină costul per oră de instruire și costul per oră de consultanță separat, cu toate taxele incluse.

Solicitantul își rezervează dreptul de a solicita și alte documente necesare în procesul de selecie.

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română sau rusă și expediat la următoarea adresă:
mun. Bălți, str. Kiev, 75 sau prin email la adresa: afabalti@yahoo.com, pugat@mail.ru  cu mențiunea ”Ofertă  prestări servicii instruire”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 8 decembrie, 2021

Detalii la numărul de telefon 060068816 Elena Bordianu sau 069113950 Tatiana Puga.

Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu se vor evalua.

Așteptăm ofertele Dvs. pentru participare la concurs.

    Vă mulţumim anticipat pentru participare!

Articol adaugat de: Ina Puga