Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat Filialei Societății Române de Televiziune SRL

Filiala Societății Române de Televiziune S.R.L. lansează cererea de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat pentru perioada anul 2021.

            Cenzorul își va exercita obligațiunile în conformitate cu prevederile Statutului Filialei Societății Române de Televiziune S.R.L. și anume:

- va efectua controlul asupra gestiunii Societății și acțiunilor administratorului;

- va controla activitatea economico-financiară, verificând rapoartele financiare;

- va efectua inventarierea bunurilor societății;

- va exercita alte acțiuni necesare evaluării obiective a gestiunii Societății.

Raportul cenzorului se va prezenta Adunării Generale a Societății până la data de 28 februarie 2022.

            Filiala Societății Române de Televiziune S.R.L. invită companiile interesate de prestarea serviciilor de cenzorat să-şi prezinte ofertele. Acestea trebuie să ofere informaţii care să confirme faptul că sunt calificate în prestarea serviciilor de cenzorat/audit.

            Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

- Denumirea ofertantului, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
- Certificatul de înregistrare a întreprinderii (copia);
- Licenţa (copia);
- Acte doveditoare (copii) privind apartenență la asociații profesionale naționale și/sau internaționale;
- Descrierea companiei ofertante şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
- Preţul serviciilor acordate;
- Proiectul contractului privind serviciile de cenzorat.

            Compania prestatoare de servicii cenzorat (audit) va fi selectată prin compararea:

experienţei în domeniu şi calitatea argumentării

preţul ofertei

            Companiile interesate, care solicită informaţii suplimentare, le pot obține în intervalul dintre orele 9.00 – 18.00, la numărul de telefon indicat mai jos.

            Ofertele pot fi expediate la adresa electronica sau la adresa poștală a Societății, cel târziu până la data de 25 noiembrie 2021, ora 17.00:

MD-2001, str. A. Şciusev, 31, mun. Chișinău

Contabil-șef: Covali Ion, tel. 0 691 15 806

E-mail: ion.covali@tvr.ro

Articol adaugat de: Nicolae