Concurs – selectarea companiei pentru prestare servicii tipografice in cadrul proiectului MuseumInfoTur (2SOFT/2.1/129)

AO „Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova”, Beneficiar 1 în cadrul proiectului „MuseumInfoTur – Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee – Centre de Informare Turistică”, realizat cu suportul financiar al POC Ro-RM 2014-2020 anunță concurs pentru selectarea companiei pentru prestare servicii tipografice.

Proiectul este relevant efortului comun al țărilor europene de conservare a moştenirii istorice și culturale, sprijinirea dezvoltării culturii locale și a dialogului intercultural. Proiectul intervine pe un domeniu suficient de important, încât captează marea majoritate a vizitatorilor interni și externi în aria eligibilă a Programului, în primul rând pentru că scoate în față monumentele de cultură și istorie ce formează imaginea generală a zonelor turistice remarcabile de aici.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea vizibilității patrimoniului cultural și istoric transfrontalier al Regiunii Centru, R. Moldova și județului Galați, Romania prin consolidarea capacitaților instituțiilor culturale, crearea unei rețele de centre de informare turistica in destinațiile majore promovate.

Obiective specifice:

OS1 Dezvoltarea capacitaților Centrelor de Informare Turistica din 8 zone reprezentative in baza muzeelor și altor instituții relevante.

OS2 Promovarea patrimoniului cultural și istoric in cadrul rețelei transfrontaliere de 8 Centre de Informare Turistica.

 1. Scopul și conținutul serviciilor contractate

Concurs de oferte în cadrul proiectului menționat privind achiziția de servicii tipografice pentru editarea Ghidului turistic „Destinațiile de turism cultural transfrontalier din Moldova” realizat de către Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova. Companiile aplicante sunt rugate să elaboreze o ofertă de preț pentru următoarele servicii:

 • Servicii de redactare tehnică și stilistică – 100 pagini;
 • Servicii de machetare, format broșură B5 (176*250 мм) – vertical; încleiere,
 • Servicii tipărire – copertă 4 pagini 250g color laminată mată; interior 100 pagini, offset, imagini color, tiraj – 1000 exemplare.

 Cerinţe de aplicare:

 • Experiență în domeniul redactării și tirajării de ghiduri turistice de minimum 2 ani;
 • Calitate în muncă, creativitate și flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor ADTM în realizarea sarcinii;
 • Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea produsului tipografic.

 Structura ofertei:

 • Descrierea companiei, adresa, persoană de contact, oferta financiară detaliată în MDL, pentru achizițiile scutite de TVA cu drept de deducere;
 • copia certificatului de înregistrare,
 • portofoliul de activitate.

 Criteriile de selecție:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei;
 • Experienţa relevantă în domeniul prestării serviciilor tipografice;
 • Oferta de preț cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

 Perioada de realizare:

Realizarea livrabilului în perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022, cu o posibilă prelungire a perioadei de implementare.

 Termen limită de aplicare:

Companiile interesate sunt rugate să transmit în forma electronica setul de documente indicat mai sus pe adresa de email viorelmiron7@yahoo.com sau office.adtm@gmail.com până la 23 noiembrie 2020 ora 17:00.

Oferta financiară este la discreția aplicanților și cuatumul ei trebuie să fie realistic și în corespundere cu capacitatea de lucru (suma care este bugetată pentru serviciile date NU va fi comunicată până la momentul selectării companiei sau grupului de experți).

În subiectul scrisorii electronice se va indica „Concurs – selectarea companiei pentru prestare servicii tipografice”. Întrebările suplimentare, dar altele decât ce este menționat în anunț, se adresează pe adresa de email indicată sau la tel. 079583345, Viorel Miron, coordinator de proiect.

Notă: ADTM își rezervă dreptul să nu aleagă nici o companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 

Articol adaugat de: Marina Miron