Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea și montarea a 4 aparate de aer condiționat

Grupul de Acțiune Localǎ (GAL) Vasile Stroescu este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementǎrii abordǎrii europene LEADER în anul 2018.

GAL ,,Vasile Stroescu” tinde sǎ contribuie la dezvoltarea economicǎ a 16 localitǎți din raionul Edineț, prin valorificarea resurselor çi patrimoniului local.

În perioada anilor 2021-2022 GAL-ul va susține 10 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Localǎ, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune.

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți gǎsi pe pagina oficialǎ de FB a GAL :

https://www.facebook.com/GAL-Vasile-Stroescu--103638111878472/

     Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunțǎ licitație deschisǎ de selectare a unui furnizor ce va oferi

servicii de achiziționarea și montarea a 4 aparate de aer condiționat la Casa de Ceremonii

din satul Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

   Prin acest apel invitǎm toate companiile sau organizațiile specializate în , sǎ expedieze oferta de preț, în corespundere cu urmǎtorii parametri tehnici:

  1. Aparate de aer condiționat clasa A++/A+
  2. Tip - split-sistem
  3. Regim - vară/iarnă
  4. Capacitatea de racire - 24000 BTU

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpǎrare. Oferta de participare la concurs va conține urmǎtoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul çi persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiarǎ, care va include prețul „cu TVA” și „fǎrǎ TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrǎrilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de cǎtre GAL;
  4. Termenii de livrare .

Notă: În cadrul realizǎrii proiectului o parte din fonduri este scutitǎ de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativǎ de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie sǎ fie datatǎ, semnatǎ şi çtampilatǎ de compania ofertantǎ çi expediatǎ prin e-mail la adresa galvasilestroiescu@gmail.com sau direct la sediul GAL ,, Vasile Stroescu” s. Viișoara, r-l Edineț, Republica Moldova) pânǎ la data de 19 noiembrie, 2021, 0ra 17:00.

Pentru informații suplimentare, vǎ rugǎm sǎ ne contactați la numǎrul de telefon 069011422 sau la adresa de e-mail cucon.prim@mail.ru.

În perioada 2021-2022, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Ruralǎ LEADER-UE 2.0, proiectul

„LEADER pentru Moldova Ruralǎ”, co-finanțat de cǎtre USAID çi Polish aid implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Naționalǎ LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii çi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Articol adaugat de: GAL Vasile Stroescu