Cerere de oferte pentru producția spoturilor video

 

    Asociația Obștească ”Sprijin și Speranță ” din mun. Ungheni, lansează campania „Înțeleg, Accept, Iubesc” , care are drept scop sensibilizarea comunității din regiunea rn. Ungheni,referitor la copiii cu autism și familiilor acestora, pentru a diminua discriminarea în rândul lor.
Proiectul este realizat în perioada 01.10.2021 – 31.05.2022 cu suportul People in Need Moldova (PIN) în cadrul proiectului ” Actori ai societății civile ca factori de schimbare în Caucazul de Sud și Moldova” finanțat de către Uniunea Europeană.

Scopul și conceptul spoturilor video:
În cadrul campaniei va fi elaborat un spot video- animat care va reflecta provocările cu care se confruntă un copil cu autism, astfel comunitatea din regiunea Rn. Ungheni va cunoaște specificul unui copil afectat de acestă tulburare și va reacționa corespunzător în anumite situații de interacțiune cu aceștia.

Sarcina tehnică pentru ofertanți:
1. Elaborarea scenariului, designului, ilustrațiilor pentru spot și coordonarea lor cu echipa proiectului.
2. Înregistrarea sunetului și designul de sunet;
3. Elaborarea spotului final (40 sec.-1 min). Animația scenelor, unificarea sunetului voiceoverului.
4. Livrarea produselor către comanditar în termenul stabilit de contract.

Perioada de elaborare:
Spoturile urmează a fi elaborate pînă la data de 20 februarie 2022.
Cerințe față de ofertanți:
- Experiență în domeniul prestării serviciilor de producție video de cel puțin 1 an.
- Experienţa specifică în realizarea spoturilor video pentru proiectele sociale, implementate în Republica Moldova.
- În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Prezentarea ofertelor:
Pentru a participa la concursul de cerere de oferte, companiile interesate vor depune dosarele de participare, care vor conține următoarele documente:
1) Oferta de preț la cota TVA 0% cu indicarea (după caz) a costurilor pentru fiecare subserviciu aparte. *Serviciile prestate în cadrul acestui proiect sunt livrate la cota TVA 0%, conform HG nr. 246 din 08.04.2010.
2) Copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice.
3) Portofoliul produselor elaborate anterior și/sau informații generale despre aplicant.
Companiile/persoanele interesate urmează să transmită oferta la următoarea adresă electronica budaianu92@bk.ru și ninasau65@gmail.com pînă la data de 5 decembrie 2021. Pentru detalii și întrebări de clarificare, părțile interesate sînt rugate să apeleze persoana de contact la +(373) 69598908 sau 67118789

Articol adaugat de: Mariana Budaianu