Termen extins pentru Concurs selectarea companiei pentru crearea Bazei de Date și elaborarea platformei GIS in cadrul proiectului Loc-Food

AO „Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova”, Beneficiar 4 în cadrul proiectului „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC-FOOD)”, realizat cu suportul financiar al POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 anunță termen extins pentru Concursul de subcontractare a companiei specializate sau consorțiu pentru realizarea sarcinii compuse din următoarele activități:

Crearea Bazei date pe platformă GIS, care va include:

 • Date privind produsele agroalimentare locale și tradiționale (30–70 produse), precum și
 • Date despre producători și companii care produc aceste produse (30–70 producători).

 

 • Produsele agroalimentare vor fi clasificate în baza de date pe țară, pe municipalitate/localitate, pe unitate regională, dar și pe tip de produs, inclusiv cu caracteristici individuale, după cum urmează:
 • Produse din sectorul primar
 • Produse agroalimentare procesate
 • Mâncăruri locale cu rețete.

 

 • Categoriile de mai sus pot necesita, de asemenea, unele subcategorii, de ex. pentru produsele ecologice din sectorul primar etc.

 

 • Pentru fiecare produs este necesar de elaborat și prezentat un material de documentare relevant care îl caracterizează ca produs tradițional local. Documentația va conține în mod indicativ:
 • Denumirea produsului;
 • Tipul produsului (produse din sectorul primar, produse prelucrate, preparate locale - rețete);
 • Zona de producție (țară, municipalitate, unitate regională);
 • Descrierea specificității produsului;
 • Elemente care evidențiază caracterul său tradițional;
 • O istorie în spatele produsului
 • Relația sa cu zona și cultura etc.;
 • Fotografii ale produsului.

 

 • Datele indicative care îi vor caracteriza pe producători (fermieri sau companii) sunt:
 • Detalii despre companie;
 • Informatii de contact;
 • Locație (inclusiv țară, municipalitate, unitate regională);
 • Locația geografică exactă;
 • Produsele agroalimentare;
 • Fotografii ale companiei (dacă este cazul).

Platforma va fi creată în limba romană și limba engleză.

 1. Condiții specifice

Compania subcontractată de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova trebuie să dețină experiență cel puțin de 3 ani pe piața Republicii Moldova, să dispună de potențial uman și dotare tehnică, transport auto pentru realizarea activităților stabilite în acest document.

Principalele atribuţii:

 • Coordoneaza procesul de colectare, înregistrare, verificare, validare si de integrare in baza de date GIS a proiectului, a datelor de localizare GIS rezultate din studiul producătorilor și produselor locale (efectuat de proiect). Pentru aceasta, participa la realizarea, imbunatatirea si implementarea acțiunilor relevante GIS ale proiectului, relationarea cu contractorii si echipa de proiect pentru executarea de harti, colectare, conversie si integrare date, analiza, design, elaborare & implementare date & aplicatii date geospatiale, controlul calitatii datelor, si suport in folosirea aplicatiei online GIS a proiectului.
 • Verifica in teren / la birou corectitudinea datelor GIS, participand la fazele proiectului in care sunt implicate activitati relevante GIS.
 • Utilizeaza pachetul de software ArcGIS precum si alte software-uri care gestioneaza date geospatiale cu scopul de a furniza proiectului harti, statistici, analize, legate de pozitia, amplasamentele, dimensiunile, și alte detalii relevante spre a fi folosite in procesul de luare a deciziilor.
 • Detine dreptul de a edita datele geospatiale (ex: pozitia si informatii despre reteaua de producători, terenuri aflate in proprietate / folosinta, etc.) pe serverul GIS al companiei, si in conformitate cu procedurile acesteia, de a furniza date gestionate in baza de date GIS, la cerere, catre beneficiari de proiect;
 • Dezvoltarea de scripturi si unelte (aplicatii) pentru automatizare, utilizate in Sistemul Informational Geografic;
 • Defineste, mentine si actualizeaza fluxul de lucru privind colectarea de date GIS.
 • Analizeaza situatia livrabilelor GIS si actioneaza in vederea respectarii procedurilor in vigoare.

La ofertă se anexează:

 • Copia de pe Certificatul de înregistrare a companiei
 • Descrierea Companiei cu accent pe experiență relevantă în elaborarea platformelor GIS, crearea Bazelor de date specializate.

Perioada de activitate:

Activitățile menționate urmează să fie realizate începând cu luna noiembrie 2021 până 31 martie 2022.

 

Termen limită de aplicare:

Companiile interesate sunt rugate să transmit în forma electronica Descrierea Companiei cu accent pe experiență relevantă în elaborarea platformelor GIS, crearea Bazelor de date specializate, oferta financiară, copia Certificatului de înregistrare, pe adresa de email office.adtm@gmail.com. Ofertele trebuie să fie prezentate până la 19.11.2021 ora locală 23:59.

Oferta financiară este la discreția aplicanților și cuatumul ei trebuie să fie realistic și în corespundere cu capacitatea de lucru (suma care este bugetată pentru serviciile date NU va fi comunicată până la momentul selectării companiei sau grupului de experți).

În subiectul scrisorii electronice se va indica „Concurs – selectarea companiei pentru crearea Bazei de Date și elaborarea platformei GIS”. Întrebările suplimentare, dar altele decât ce este menționat în anunț, se adresează pe adresa de email indicată sau la tel. 079550731, Marina Miron.