Cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea tabletelor

Caritas Cehia inteționează să procure 24 de tablete în conformitate cu condițiile și cerințele tehnice indicate în Cererea ofertelor de preț care poate fi descărcată aici.

Ofertanții interesați pot expedia pachetul de documente în format electronic la adresa de e-mail anastasia.vrancean@caritas.cz cu specificația “Ofertă financiară tablete” până în data de 17 noiembrie 2021, ora 18.00. 

Documentele solicitate:

- Ofertă tehnico-financiară conform modelului anexat - poate fi descărcată aici

- Certificat de înregistrare al ofertantului

- Date generale despre ofertant

Ofertantul este responsabil să se asigure că oferta sa va fi expediată până la expirarea termenului limită.Ofertele primite după termenul limită (17 noiembrie 2021, ora 18.00) nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Puteți adresa întrebările de clarificare privind cererea de ofertă în scris la adresa anastasia.vrancean@caritas.cz sau prin telefon la nr. 079021019.

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament.Caritas Cehia își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.