Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea Mașina de tratat seminte PS-10 Remcom


Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea

Mașina de tratat seminte PS-10 Remcom

 

 Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Cuboltei este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2019.

GAL Valea Cuboltei tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 10 localități din raionul Drochia și o localitate din raionul Sîngerei prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

În perioada anilor 2019-2021 GAL-ul a susținut 27 proiecte, care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelurilor de propuneri lansate în microregiune. In anul 2021-2022, GAL-ul va susține alte 11 proiecte pe Măsura Activizare.

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: @LAG.ValeaCuboltei

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa Masina de tratat seminte PS-10 Remcom

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea echipamentelor și utilajelor agricole, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

 1. Productivitatea: 5,5-11,6 tone/oră
 2. Presiune de lucru: 0,2 Mpa
 3. Debitul de lichid: 0...1,5 litri/min
 4. Greutatea: 300 kg
 5. Înălțimea de transportare: 3,6 m
 6. Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 2100/3670x2200/4020 mm
 7. Puterea: 120 litri
 8. Tensiunea: 380v

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
 2. Detalii despre produs;
 3. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
 4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa adrianna.chilaru@gmail.com,  sau direct la sediul GAL Valea Cuboltei (s. Hăsnășenii Noi, r-l Drochia, Republica Moldova), pe adresa gal.valea.cuboltei@gmail.com, până la data de 15.11.2021.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069165001  sau la adresa de e-mail adrianna.chilaru@gmail.com.

În perioada 2020-2021, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.Articol adaugat de: Natalia Rotari