Solicitare ofertă comercială pentru  instalarea sistemului de încălzire  a încăperilor clădirii situate pe str.Kiev,75, mun. Bălți

Untitled

 

 

 

A.O. Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți lansează invitația de participare la tender cu privire la contractarea serviciilor de  instalare a sistemului de încălzire

Achiziționarea serviciului dat are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

 

  1. Obiectul contractului de achiziții:

Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru  instalarea sistemului de încălzire  a încăperilor clădirii situate pe str.Kiev,75, mun. Bălți.

Asociația Femeilor de Afaceri invită agenții economici interesaţi să participe la concursul de oferte comerciale privind prestarea serviciilor de instalare a sistemului de încălzire.

 Caietul de sarcini cu descrierea produselor și a lucrărilor care sunt solicitate le puteți solicita prin mesaj la adresa de email: pugat@mail.ru sau le puteți descărca de pe acest link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-waZOxarkOFQwbGYZdpEMJAWsuWpxd4m/edit#gid=1684256409

Cerințe față de aplicanți:

  • Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
  • Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniu.
  • Existența personalului calificat și a echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
  • Disponibilitatea persoanelor de a efectua lucrările în termenii stabiliți.

Condiții adiționale:

După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;

Autoritatea contractantă  îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta;                                                          

Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de concurs nu vor fi luate în considerare;

Achitarea serviciilor se vor efectua prin transfer la contul companiei selectate;

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:

  • Experienţa companiei în domeniu,
  • Preţ competitiv cu respectarea raportului preţ/calitate
  • Condițiile și termenii de livrare și plată
  • Termeni de garanție
  • Încadrarea în specificațiile tehnice și fizice solicitate.

Perioada de livrare solicitat: până la 25 noiembrie, 2021

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:
1) Oferta de preț  (semnată și ștampilată);
2) Scurtă descriere a companiei,

3) Lista clienților și/sau scrisori de referință (opțional).

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română sau rusă și expediat la următoarea adresă:
mun. Bălți, str. Kiev, 75 sau prin email la adresa: afabalti@yahoo.com, pugat@mail.ru  cu mențiunea ”Ofertă system de încălzire”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 12 noiembrie, 2021

Detalii la numărul de telefon 060068816 Elena Bordianu sau 069113950 Tatiana Puga.

Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu se vor evalua.

Așteptăm ofertele Dvs. pentru participare la concurs.

Vă mulţumim anticipat pentru participare!

Articol adaugat de: Ina Puga