TERMEN EXTINS: Cerere de oferte pentru servicii de evaluare a Programului de capacitare a tinerilor în domeniul drepturilor omului și activismului civic – PromoTE

COP 21 din 12.10.2021

 CONTEXT

În perioada Ianuarie 2019 – Martie 2021, Asociația Promo-LEX a implementat două ediții ale Programului PromoTE. PromoTE este un Program de capacitare a tinerilor în domeniul drepturilor omului și activismului civic. Programul reprezintă o platformă de învățare live a drepturilor omului și a democrației. Programul este bazat pe învățare practică care oferă acces la expertiza și experiența Asociației Promo-LEX. În total, 27 de tinere și tineri, cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, au absolvit ambele ediții ale Programului.

Programul PromoTE a fost implementat de Asociația Promo-LEX în cadrul proiectului „Consolidarea unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de Drepturile Omului în Republica Moldova – etapele I-IV”, cu suportul financiar al Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova.

*Mai multe detalii despre Program sunt disponibile în TERMENII DE REFERINȚĂ (ToR). 

OBIECTIVUL CONCURSULUI
Contractarea unei persoane fizice sau juridice care va efectua evaluarea externă a celor două ediții ale Programului de capacitare a tinerilor în domeniul drepturilor omului și activismului civic –  PromoTE.

OFERTANȚI ELIGIBILI
În cadrul concursului pot să participe persoane fizice sau juridice, din sau înregistrate în Republica Moldova (ex: expert/ă; grup de experți/te; SRL; ONG etc.).
*Profilul ofertantului este specificat în ToR.
**Nu sunt eligibile persoanele care au beneficiat direct de pe urma implementării Programului sau care au prestat servicii în cadrul programului.

PERIOADA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI
Ofertantul contractat va executa contractul în perioada 1 noiembrie – 26 noiembrie 2021.

Raportul de Evaluare va fi predat cel târziu pe 26 noiembrie, ora locală 18:00.

DOSARUL DE APLICARE
Ofertanții interesați trebuie să depună dosarul de aplicare care va include oferta tehnică și oferta financiară.

Oferta tehnică va include:

 • Conceptul metodologiei de evaluare cu descrierea obiectivelor de evaluare, a metodelor și instrumentelor propuse pentru colectarea și analiza informației, indicatorii de evaluare, planul de activități. Mai multe detalii cu privire la conceptul metodologiei sunt disponibile în ToR;
 • Pentru persoane fizice – CV expertului/tei sau experților cu indicarea experienței relevante în domeniu;
 • Pentru persoane juridice – Profilul Companiei/Organizației cu indicarea experienței relevante în domeniu și CV expertului/tei sau experților care vor fi implicați în realizarea evaluării;
 • Pentru persoane juridice – Copia certificatului de înregistrare a companiei/organizației sau Copia Licenței de activitate;
 • Calendarul propus pentru executarea serviciului (cu indicarea sumară a activităților și termenilor de livrare a produselor principale: metodologia și instrumentele de evaluare, prima versiune a raportului, versiunea finală a raportului etc);
 • Lista proiectelor/programelor relevante evaluate anterior cu anexarea de mostre ale rapoartelor de evaluare (dacă sunt publice). Lista publicațiilor, dacă sunt disponibile, în format electronic (va fi indicată adresa web);
 • Datele de contact ale cel puțin două persoane juridice care au beneficiat de servicii similare oferite de ofertant (cu indicarea următoarelor date: nume, organizație/companie, funcția, GSM și e-mail).

Oferta financiară va include:

 • Persoanele fizicevor indica suma brută, care include toate impozitele, conform legislației naționale;
 • Persoanele juridicevor indica suma brută cu TVA inclus și la cota TVA 0;
 • Oferta financiară trebuie să fie prezentată în formă de buget în Dolari SUA (în format doc sau excel) cu detalierea costurilor (ex: onorariu; cheltuieli de transport; telefonie; rechizite; servicii oferite de părți terțe (redactarea, machetarea, etc.); alte cheltuieli relevante);
 • Oferta financiară trebuie să includă toate cheltuielile directe necesare pentru realizarea evaluării, cu excepția costurilor de alimentare, cazare și rambursare a cheltuielilor de transport ale participanților (în cazul în care vor fi organizate focus grupuri etc.);
 • În baza rezultatelor concursului, Asociația Promo-LEX va semna un contract de prestări servicii.  Achitarea se va efectua într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate și după prezentarea raportului de evaluare final, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți. Achitarea va fi efectuată în Lei MDL, la rata de schimb a proiectului la data achitării.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR
Ofertele vor fi evaluate în baza unui set de criterii specificate în ToR.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI
Termenul limită
 de prezentare a dosarelor de aplicare este 1 noiembrie 2021, ora 18:00 (ora locală).
*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic. Dosarele de aplicare trebuie expediate prin e-mail la adresa  tender@promolex.md cu mențiunea ”Evaluare Externă Program PromoTE”.

Pentru mai multe detalii/precizări contactați:
Olga Manole
Coordonatoare de Program
Asociația Promo-LEX
E-mail: olga_manole@promolex.md


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă