AO ADTM selecteaza o companie pentru servicii de elaborare materiale promoționale și publicații in cadrul proiectului BSB1101 LOC-FOOD

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea companiei pentru servicii de elaborare materiale promoționale și publicații.

  1. Context și cadrul general

AO „Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova”, Beneficiar 4 în cadrul proiectului „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC-FOOD)”, realizat cu suportul financiar al POC Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Locația implementării proiectului este regiunea mai largă a Mării Negre și, în special, toate regiunile eligibile din Grecia, România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Toate regiunile implicate sunt profund influențate de dependența lor de agricultură și se confruntă cu mai multe provocări de dezvoltare. Produsele agricole și alimentare tradiționale au o importanță crucială pentru dezvoltarea locală în ansamblu. Zonele rurale pot oferi o diversitate de produse agricole și alimentare tradiționale regionale. 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dezvoltarea economică și socială durabilă în zonele rurale agricole în regiunea de intervenție prin inițiative integrate care încorporează aspecte economice, de mediu, sociale și dimensiuni culturale și pentru a spori cooperarea regională. În mod specific, proiectul va sprijini dezvoltarea și promovarea produse alimentare tradiționale locale, contribuind în comunitatea rurală la incluziunea socială, culturală și conservarea biodiversității prin implementarea de strategii comune pentru provocări comune și sprijinirea activităților locale de la om la om.

  1. Scopul și conținutul serviciilor contractate

Subcontractarea companiei specializate sau consorțiu pentru realizarea sarcinii compuse din următoarele activități:

  • Mediatizarea activităților și rezultatelor proiectului:
  • Realizare patru articole despre rezultatele proiectului și plasare în ziare de acoperire națională în perioada noiembrie 2021 – septembrie 2022.
  • Redactare patru newsletters pentru patru evenimente care urmează să fie realizate în cadrul proiectului;
  • Redactare și editare de leafleturi dedicate activităților proiectului cu ulterioară desiminare în cadrul activităților de instruire, promovare, festivaluri, etc. (2000 ex.)
  • Realizarea unui radio spot referitor la activitățile și rezultatele proiectului cu ulterioară difuzare a acestui material de patru ori în perioada până septembrie 2022.
  • Elaborare și editare „Ghid de cumpărături: cu privire la beneficiile alimentelor tradiționale”. Pentru a crește impactul proiectului și a promova produsele alimentare tradiționale din Republica Moldova. Acesta va explica beneficiile produselor alimentare tradiționale pentru consumatori și îi va ajuta să identifice și să aleagă produsele tradiționale pe piață. Impimarea Ghidului va avea loc în limba română și în limba engleză pentru a crește impactul acestei activități.
  1. Condiții specifice

Compania sau consorțiul subcontractat de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova trebuie să dețină experiență cel puțin de 3 ani pe piața Republicii Moldova, să dispună de potențial uman și dotare tehnică pentru realizarea activităților stabilite în acest document.

La ofertă se anexează:

1. Copia de pe Certificatul de înregistrare a companiei

2. Descrierea acesteia cu accent pe experiență relevantă în elaboraraea materialelor promoționale, sunt încurajate companii care dețin în profilul său experiență reușită de parteneriate cu Publicații periodice de acoperire națională, companii tele/radio care difuzează pe teritoriul Republicii Moldova, au contracte de colaborare realizate cu edituri din Republica Moldova.

3. Prezentarea listei cu link-uri pentru campanii de promovare realizate, publicațiilor realizate de compania-candidat.

Perioada de activitate:

Activitățile menționate urmează să fie realizate începând cu luna noiembrie 2021 până 07 septembrie 2022.

Termen limită de aplicare:

Companiile interesate sunt rugate să transmit în forma electronicaDescrierea companiei, oferta financiară, copia Certificatului de înregistrare, lista cu link-uri pe adresa de email office.adtm@gmail.com. Ofertele trebuie să fie prezentate până la 08.11.2021 ora locală 23:59.

Oferta financiară este la discreția aplicanților și cuatumul ei trebuie să fie realistic și în corespundere cu capacitatea de lucru (suma care este bugetată pentru serviciile date NU va fi comunicată până la momentul selectării companiei sau grupului de experți).

În subiectul scrisorii electronice se va indica „Concurs – selectarea companiei pentru servicii de elaborare materiale promoționale și publicații”. Întrebările suplimentare, dar altele decât ce este menționat în anunț, se adresează pe adresa de email indicată sau la tel. +37379550731, Marina Miron.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă