AO ADTM selecteaza o companie pentru inregistrare și acordare a etichetelor IGP, DOP, STG pentru produse traditionale locale

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea companiei pentru elaborarea documentelor și acordarea asistenței în realizarea procedurilor necesare în scopul înregistrării și acordării a etichetelor de indicaţii geografice protejate, denumiri de origine protejate și/sau specialități tradiţionale garantate (TSG, DOP, IGP, compatibile cu cele similare în UE) și / sau după caz etichete „EU Farming Organic”.

Context și cadrul general

AO „Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova”, Beneficiar 4 în cadrul proiectului „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC-FOOD)”, realizat cu suportul financiar al POC Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Locația implementării proiectului este regiunea mai largă a Mării Negre și, în special, toate regiunile eligibile din Grecia, România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. Toate regiunile implicate sunt profund influențate de dependența lor de agricultură și se confruntă cu mai multe provocări de dezvoltare. Produsele agricole și alimentare tradiționale au o importanță crucială pentru dezvoltarea locală în ansamblu. Zonele rurale pot oferi o diversitate de produse agricole și alimentare tradiționale regionale. 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dezvoltarea economică și socială durabilă în zonele rurale agricole în regiunea de intervenție prin inițiative integrate care încorporează aspecte economice, de mediu, sociale și dimensiuni culturale și pentru a spori cooperarea regională. În mod specific, proiectul va sprijini dezvoltarea și promovarea produselor alimentare tradiționale locale, contribuind în comunitatea rurală la incluziunea socială, culturală și conservarea biodiversității prin implementarea de strategii comune pentru provocări comune și sprijinirea activităților locale de la om la om.

 1. Scopul și conținutul serviciilor contractate

Subcontractarea companiei specializate sau consorțiu pentru realizarea sarcinii compuse din următoarele activități:

 • Organizare de training referitor la sistemul IG, DO, STG pentru cca 30 de companii / gospodării relevante selectate de către Beneficiar;
 • Selectare împreună cu Beneficiar a 3-7 produse/ categorii de produse ce ar putea beneficia de o denumire de origine protejată sau de o indicaţie geografică protejată ori pentru a fi recunoscute ca specialitate tradiţională garantată.
 • Oferirea asistenței în crearea/ înregistrarea grupurilor de producători, după caz;
 • Consultanță și suport în elaborarea caietelor de sarcini în conformitate cu prevederile legislației naționale. Prezentarea caietelor de sarcini spre aprobare Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, inclusiv acordarea asistenței până la emiterea deciziei privind omologarea caietelor de sarcini;
 • Consultanță și suport la pregătirea documentelor relevante pentru solicitărea înregistrării a 3-7 IGP, DOP, STG la AGEPI, inclusiv acordarea asistenței până la emiterea deciziei AGEPI;
 • Elaborarea Raportului companiei privind acțiunile realizate și rezultatele obținute.
 1. Condiții specifice

Compania subcontractată de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova trebuie să dețină:

 • experiență cel puțin de 3 ani pe piața Republicii Moldova, inclusiv în domeniul consultanței similare serviciilor subcontractate;
 • să dispună de potențial uman propriu sau de posibilitate de contractare a specialiștilor și dotare tehnică pentru realizarea activităților stabilite în acest document;
 • abilități de negocieri și capacități de instruire în domenii similare serviciilor subcontractate.

La ofertă se anexează:

- Copia Certificatului de înregistrare a companiei;

- Descrierea Companiei și echipei de implementare a serviciului subcontractat cu accent pe experiență relevantă.

Perioada de activitate:

Activitățile menționate urmează să fie realizate începând cu luna noiembrie 2021 până în iulie 2022.

Termen limită de aplicare:

Companiile interesate sunt rugate să transmit în forma electronica oferta financiară, copia Certificatului de înregistrare, pe adresa de email office.adtm@gmail.com. Ofertele trebuie să fie prezentate până la 08.11.2021 ora locală 23:59.

Oferta financiară este la discreția aplicanților și cuatumul ei trebuie să fie realistic și în corespundere cu capacitatea de lucru (suma care este bugetată pentru serviciile date NU va fi comunicată până la momentul selectării companiei sau grupului de experți).

În rubrica „subiect” a scrisorii electronice se va indica „Concurs – selectarea companiei pentru elaborarea documentelor și acordarea asistenței în scopul înregistrării IGP, DOP, STG”. Întrebările suplimentare, dar altele decât ce este menționat în anunț, se adresează pe adresa de email indicată sau la tel. +37379550731, Marina Miron.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă