Servicii de consultanță în domeniul scrierii propunerilor de proiect, APSCF

TERMENI DE REFERINŢĂ

Servicii de consultanță în domeniul scrierii propunerilor de proiect

APSCF solicită serviciile unui consultant pentru a oferi suport tehnic la elaborarea unei propuneri de proiect în domeniul educației incluzive.

 1. Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 60 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Pentru mai multe informații accesați http://aliantacf.md/.

În perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021, APSCF implementează proiectul „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”, cu suportul financiar oferit de OXFAM Ibis. Proiectul are scopul de a contribui la realizarea ODD 4 – asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru copiii din Moldova prin participarea societății civile la crearea condițiilor optime de realizare a ODD.

Rolul societății civile în promovarea educației incluzive și calitative este esențial. APSCF cu sprijinul OSC-urilor și a partenerilor de dezvoltare a facilitat îmbunătățirea politicilor, oferirea de sprijin profesioniștilor din domeniul educațional, împuternicirea copiilor să vorbească despre problemele cu care se confruntă, multe dintre ele fiind legate de mediul educațional.

Pentru a continua procesele de promovare a unei educații incluzive de calitate APSCF pregătește următoarea etapă a proiectului „Societatea civilă pentru dreptul la educație pentru toți copiii din Moldova”.

 1. Scopul

Oferirea suportului tehnic la elaborarea propunerii de proiect în domeniul educației incluzive.

 

3. Detalii despre livrarea serviciilor de consultanță

În scopul implementării obiectivului stabilit consultantul urmează să considere sarcinile incluse la p. 4 al acestor Termeni de Referință.

Menționăm că serviciile de consultanță vor fi oferite în perioada 1-10 noiembrie 2021 și vor fi conforme cu cerințele și formularele donatorului.

4. Livrabile și termene limită

 

Sarcini

Livrabile

Termene limită* și nr de zile lucrătoare

1.

Formularea și justificarea problemei pentru propunerea de proiect, descrierea contextului

Contextul

propunerea de proiect

2 zile

Noiembrie 2021

2.

Elaborarea teoriei schimbării a propunerii de proiect, cadrul logic și cadrul de monitorizare și evaluare

Teoria Schimbării

Cadrul Rezultatelor și Cadrul de Monitorizare și Evaluare

3 zile

Noiembrie 2021

3.

Elaborarea bugetului conform cerințelor finanțatorului

Bugetul

2 zi

Noiembrie 2021

TOTAL:

7 zile

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractului de consultanță.

5. Calificare și experiență

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane și altele relevante;
 • Minim 5 ani de experiență demonstrată în domeniul scrierii și managementului de proiecte, monitorizare și evaluare de proiecte la nivel național sau internațional;
 • Cunoștințe profunde în domeniul educației, în special educației incluzive din Republica Moldova;
 • Cunoașterea foarte bună a contextului și sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova, funcționării OSC-urilor în acest domeniu;
 • Abilități excelente demonstrate de analiză, sintetizare și structurare a unui volum mare de date și informații complexe;
 • Experiență de scriere și raportare în limba engleză;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și în condiții de stres;
 • Focusat pe calitate, profesionalism, punctualitate;

6. Managementul consultanței

Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa Secretariatului APSCF.

Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre.

7. Condiții de depunere a dosarului

 

 • Scrisoarea de intenție cu indicarea ofertei financiare (suma USD NET**/ zi de consultanță);
 • CV-ul expertului.

** suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către APSCF în conformitate cu legislația în vigoare.

 

APSCF va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 31 octombrie 2021, ora 18:00.

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa ipopusoi@aliantacf.md cu indicare la tema mesajului "Oferta servicii de consultanță- Asistență scriere de proiecte".


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă