„Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L. solicită achiziționarea unei oferte de elaborare a portalului TVR MOLDOVA (www.tvrmoldova.md)

Compania contractantă va trebui să asigure elaborarea portalului TVR MOLDOVA (www.tvrmoldova.md) - design site, interfaţă site; interfaţă platformă de CMS, dezvoltare portal; mentenanţă website pe parcursul testării şi, cel puțin, timp de un an din momentul lansării portalului pe Internet.

Sarcinile/atribuţiile/competenţele/responsbilitățile pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul sunt prezentate în Caietul de sarcini, anexat la prezenta invitaţie.

Oferta financiară va fi formulată astfel:

Preţul pentru achiziţia serviciilor de elaborare a portalului web, design-ului, a CMS-ului, dar şi pentru dezvoltarea portalului şi mentenanţa acestuia pe timpul testării şi a cel puţin un an din data lansării va fi prezentat în EURO, inclusiv T.V.A. Preţul va rămâne neschimbat pe toată perioada valabilității contractului.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: studioultvrchisinau@tvr.ro, până la data de 05.11.2021, ora 17.00 şi/sau depuse la sediul ”Filialei Societăţii Române de Televiziune” S.R.L.,
str. Alexei Șciusev, nr. 31, Chişinău, MD-2001, Republica Moldova.

Ofertele transmise pe cale poștală , urmează să fie primite până la data de 05.11.2021, ora 17:00.

Plicul va purta mențiunea: Selecție de oferte în vederea achiziției de servicii de conținut portal web știri și emisiuni – în atenția D-lui Director Nicolae MOCANU.

Companiile ale căror criterii corespund solicitărilor din Caietul de sarcini, vor fi contactate în vederea negocierii condiţiilor contractuale.

Criteriul de atribuire al ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai mic oferit pentru realizarea, dezvoltarea şi mentenanța portalului pe toată durata contractului, în condiţiile respectării caietului de sarcini.

Privind achiziționarea serviciilor de elaborare a portalului TVR MOLDOVA (www.tvrmoldova.md) - design site, interfaţă site; interfaţă platformă de CMS, dezvoltare portal; mentenanţă website pe parcursul testării şi, cel puțin, timp de un an din momentul lansării portalului pe Internet prin procedura de achiziție: Valoare mare.

  1. Denumirea autorităţii contractante: Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L.

  2. IDNO:

  3. Adresa:

  4. Număr de tel/fax:

  5. Adresa de email și de internet a autorității contractante: www.tvrmoldova.md

  6. Adresa de email sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:

  7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care pot realiza sarcinile expuse să participe la procedura de achiziție, conform Caietului de sarcini (acesta poate fi solicitat la adresa de e-mail studioultvrchisinau@tvr.ro).


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă