Concurs pentru selectarea unui/unei expert/ă sau a unui grup de experți pentru prestarea serviciilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Fondului de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri (FÎPEAT) „Innova-School pentru TINE

logo jpeg ro

 

 

Asociația Obștească „Filantropia Creștină” anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/ă sau a unui grup de experți pentru prestarea serviciilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Fondului de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri (FÎPEAT) „Innova-School pentru TINEri”

 1. Context

În cadrul proiectului „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET” implementat de Asociația Obștească „Filantropia Creștină”, cu suportul Fundației Est-Europene, care implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, se anunță Concurs pentru selectarea unui/unei expert/ă sau a unui grup de experți pentru prestarea serviciilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Fondului de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri (FÎPEAT) „Innova-School pentru TINEri”

 1. Scopul proiectului

Sprijinirea și pregătirea tinerilor aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupare profesională (tinerilor NEET) și contribuirea la incluziunea economică și socială a acestora pentru piața muncii. Obiectivul general al Proiectului este contribuirea la dezvoltarea abilităților economice a tinerilor din categoria NEET și antrenarea acestor tineri în crearea și dezvoltarea afacerilor proprii viabile la nivel local. Beneficiarii proiectului vor participa la activitățile susținute de către Fondul de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri „Innova-School pentru TINEri”. Proiectul include training-uri, ateliere de lucru, resurse informaționale despre profesii, antreprenoriat, educație, oportunități de ucenicie și mentorat, practică antreprenorială și suport direct, prin consiliere și finanțare, pentru deschiderea unei afaceri. Tinerii au nevoie acum, mai mult ca oricând, de sprijin și recomandări pentru a învăța noi abilități, pentru a se adapta la noile cerințe ale pieței muncii sau pur și simplu pentru a-și descoperi vocația și a-și asigura existența.

 Astfel, pe parcursul celor 24 de luni de implementare, Fondul va oferi un pachet de servicii complexe, interconectate direct și orientate pe patru direcții:

 1. Educație antreprenorială și financiară menită să dezvolte spiritul antreprenorial și să încurajeze tinerii din categoria NEET pentru transformarea unui hobby în afacere proprie. (Programul “Școala Startup- EDU”);
 2. Consultanță specializată (coaching și mentorat) pentru tineri cu idei inovative de business;
 3. Organizare evenimente, dezvoltare de rețele și promovare a practicilor de succes în interesul comunității de afaceri;
 4. Instruire (inițială și continuă) pentru tinerii, femeile, antreprenori începători și cei în dezvoltare.
 1. Obiectivul de bază a serviciilor:

Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a Fondului de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri, care să corespundă cu misiunea și obiectivele Proiectului „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET” finanțat de Fundației Est-Europene cu suportul Uniunii Europene. Planul de dezvoltare va lua în considerare necesitățile instituționale ale Asociația Obștească „Filantropia Creștină” și necesitățile beneficiarilor potențiali ai proiectului.

 1. Responsabilități de bază:
 • Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a Fondului de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri (FÎPEAT) „Innova-School pentru TINEri”.
 • Elaborarea Regulamentului de buna guvernare și conduită etică a Fondului ÎPEAT „Innova-School pentru TINEri”.
 • Elaborarea Planului institutional de fundraising a Fondului ÎPEAT „Innova-School pentru TINEri”, care va permite AO „Filantropia Creștină” să-și sporească capacitatea de colectare a resurselor financiare adiționale pentru implementarea eficientă și sustenabilă a proiectului „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET”.

 

 1. Cerințe față de candidat/ă:
 • Studii superioare în unul din domenii: management, economie, managementul afacerilor, managementul proiectelor, resurse umane, comunicare, științe sociale, educație, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul managementului de afaceri sau/și managementul proiectelor și/sau organizațiilor, elaborării și implimentării strategiilor de dezvoltare organizațională, gestionării resurselor umane, planurilor de fundraising, colaborare cu instituții finanțatoare, donatori, etc.
 • Experiența în cadrul proiectelor finanțate de diverși donatori sau parteneri de dezvoltare constituie un avantaj;
 • Experiență de lucru cu organizații non guvernamentale (va constitui un avantaj);
 • Cunoașterea programelor de editare textuală, grafică și/sau video (Excel, Word, Canva, Adobe Illustrator și alte programe similare) este un avantaj;
 • Cunoașterea limbii romăne.
 • Cunoașterea limbii engleze și limbii ruse constituie un avantaj.
 1. Procedura de aplicare:

Candidații interesați de a participa la concurs vor transmite în adresa asociației următoarele acte:

 • CV, care reflectă experiența relevantă domeniului de consultanță;
 • Oferta financiară în Euro, cu indicarea valorii salariului brut pentru o zi de muncă și număr de zile planificate pentru realizarea sarcinii;
 • Alte materiale pe care candidatul/a le consideră relevante (scrisoare de referință, scrisoare de motivare, etc).

Dosarul de aplicare va fi remis la adresa electronică: filantropia.crestina@yahoo.com și agasergiu@yahoo.com  până la data de 3 noiembrie 2021, ora 23:59, cu mențiunea „Expert/ă dezvoltare strategică”. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

 1. Termeni de contractare:

Candidata/ul va elabora documentele menționate în perioada: noiembrie -10 decembrie 2021. Toate activitățile, necesare realizării sarcinii pentru acest TOR, vor fi desfășurate în regim online și regim ofline dacă situația pandemică va permite. Plata onorariului se va realiza după prezentarea și aprobarea rezultatelor la obiectivele stabilite. Plata va fi calculată și achitată în MDL cu aplicarea ratei de schimb valutar Euro a a ratei de referință a proiectului.

PENTRU INFORMAȚII SUPLEMENTARE VĂ PUTEȚI ADRESA LA:

Telefon de contact: (+373) 79707501. Email: agasergiu@yahoo.com

Persoane de contact: SERGIU AGA, director executiv AO, coordonator de proiect.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă