Invitație la concursul privind procurarea tomberoanelor pentru deșeuri menajere și reciclabile (carton/hârtie, plastic)

Autoritatea contractantă în calitate de Cumpărător:

AOFemeia și Copilul – Protecție și Sprijin” (FCPS) este beneficiară în cadrul “Programului de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF)”, gestionat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi implementat de AO ”FCPS” în parteneriat cu Primăria Criuleni în cadrul proiectului „Parteneriate pentru un mediu curat II”,

 invită operatorii economici interesați să participe la concursul privind procurarea tomberoanelor pentru deşeuri menajere și reciclabile (carton/hârtie), conform următoarelor cantități și caracteristici:

•       10 tomberoane pentru deșeuri reciclabile (carton/hârtie) cu volumul 1100 l, (dotate cu roţi şi posibilitate de descărcare direct în camion); Material - masă plastică de culoare albastră de calitate, cu garanţia de cel puţin 3 ani de exploatare

  • 15 tomberoane pentru deșeuri reciclabile (plastic/metal) cu volumul 1100 l, (dotate cu roţi şi posibilitate de descărcare direct în camion); Material - masă plastică de culoare galbenă de calitate, cu garanţia de cel puţin 3 ani de exploatare.

•       25 tomberoane pentru deșeurile menajere cu volumul 1100 l, capac semirotund (dotate cu roţi şi posibilitate de descărcare direct în camion); Material – metal zincat de culoare zincată de calitate, cu garanţia de cel puţin 3 ani de exploatare.

 

Denumirea

Descrierea produsului

 

Tomberon pentru colectarea deşeurilor din carton/hârtie

albastru

Dimensiuni:

1100 litri, Eurocontainer din plastic rigid, capac plat, culoare albastru.

 

Tomberon pentru colectarea deşeurilor din plastic/metal

galben

Dimensiuni:

1100 litri, Eurocontainer din plastic rigid, capac plat, culoare galbenă.

 

Tomberon pentru colectarea deşeurilor menajere

argintiu

Dimensiuni

1100 litri, Eurocontainer metal zincat, capac semirotund, culoare argintie

 

 Documentele de calificare/selecție pentru operatorii economici, obligatoriu vor include:

•     Certificat de înregistrare al întreprinderii;

•     Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

•     Certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor la bugetul de stat;

•     Raportul financiar pentru anul precedent de activitate;

•     Certificat de calitate al produselor livrate.

 Copiile documentelor vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii olografe și ștampilei umede.

Neprezentarea unui document din lista enumerată mai sus sau completarea defectuoasă va constitui un criteriu de descalificare și respingere a ofertei ca fiind necorespunzătoare.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Operatorii economici vor depune ofertele și documentele specificate la sediul AO ”FCPS”, adresa fizică or. Criuleni, str. 31 August 1989, nr. 112 (Clădirea ”Moldtelecom”), MD-4801, sau prin oficiul poştal în plic sigilat.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 15 octombrie 2021.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 16 octombrie 2021, ora 10:00.

Termenul și condițiile livrării bunurilor: în decurs de 30 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Examinarea ofertelor: Ofertele vor fi examinate de către grupul de lucru creat de AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”, care va evalua ofertele, conform criteriilor de evaluare din tabelul de mai jos.

 

Nr. d/o

Crietrii de evaluare

Punctajul acordat

1.

Raportul calitate-preț

60

2.

Perioada de execuție

15

3.

Experiența în domeniu

20

4.

Perioada de garanție a tomberoanelor

5

 

Total:

100

 

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului, în lei moldovenești, conform prevederilor contractuale, prețul tomberoanelor fiind cu scutire de TVA cu drept de deducere, conform legislației în vigoare și documentelor confirmative prezentate de Cumpărător.

Pentru orice clarificare, vă rugăm să ne contactați la următoarele numere de telefon: 0248 21 809, e-mail: office@fcps.md

Persoane de contact: Ala Ianenco 069678578, Mariana Grajdian 068479900.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă