„Extins” (prin relansare) Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorului de servicii pentru instruirea partenerilor de implementare în domeniul Digital Marketing

 Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, a fost conceput pentru a acorda suport fermierilor mici, femeilor și tinerilor antreprenori, în special celor de semi-subzistență și orientați comercial, ce dețin afaceri în agricultură, sunt vulnerabili, sensibili la sărăcie și la schimbările climatice.

Componenta Proiectului: „Suport pentru dezvoltarea businessului agricol” are drept scop  îmbunătățirea accesului antreprenorilor la servicii și piețe financiare,  , dezvoltarea capacităților și abilităților antreprenoriale ale acestora, dar și dezvoltarea capacităților instituționale a partenerilor de implementare a programelor IFAD. Drept urmare în cadrul PRR este prevăzută asistență tehnică orientată pentru Asociațiile de profil a grupurilor de producători (AO ”Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte”; AO ”Asociația Producătorilor și Cultivatorilor de Lavanda din Moldova” și AO ”Pomușoarele Moldovei”, AO „Asociația Fermierilor - Producători de Lapte din Republica Moldova” ONG, AO „Asociația Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova” ONG) pentru dezvoltarea lanțurilor valorice agricole, și Asociației Naționale Centrale a Asociațiilor de Economii și Împrumut pentru dezvoltarea sectorului AEÎ. 

În cadrul prezentului concurs, UCIP IFAD va selecta (în bază de concurs național conform Manualului de procurări IFAD) un prestator de servicii pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire în domeniul Digital Marketing pentru partenerii de implementare a Programelor IFAD, reprezentanți ai asociațiilor de profil a grupurilor de producători, reprezentanți ai ANCAEÎ.

Pentru realizarea contractului, Prestatorul de servicii va realiza următoarele activități:

  1. Elaborarea Programului de instruire detaliat privind dezvoltarea campaniilor de Marketing Digital, cu indicarea numărului de ore per fiecare subiect, pentru lecții teoretice şi pentru aplicații practice.

Programul de instruire va fi format din sesiuni de instruire teoretice şi sesiuni practice (bootcamp).

Sesiunile de bootcamp vor fi organizate sub forma unor sesiuni de coaching, iar urmare a bootcamp-ului fiecare participant va elabora și dezvolta propria campanie de marketing digital pentru instituția pe care o reprezintă.

1.1 Subiectele abordate în cadrul Programului de Instruire:

  1. Copywriting (1 sesiune/8 ore academice);
  2. Social Media;
  3. SEO;
  4. Google ads;
  5. Marketing Digital. Planificare. Raportare.

1.2 La elaborarea Programului de instruire se va ține cont de capacitățile participanților, a căror activitate de bază este agricultura în cazul reprezentaților Asociațiilor de Producători și creditare ne-bancară în cazul ANCAEÎ.

1.3 Conținutul Programului de instruire şi materialele de instruire vor fi prezentate reprezentanților UCIP IFAD pentru aprobare.

1.4 Prestatorul va elaborare un proiect de aplicații practice în baza căruia se va face aprecierea cunoștințelor participanților acumulate în rezultatul instruirii.

  1. Organizarea cursurilor de instruire off-line, cu prezența fizică:

2.1 Perioada organizării și desfășurării cursurilor de instruire: Noiembrie-Decembrie 2021;

2.2 Locul instruirii: or. Chișinău

2.3 Persoane participante: max. 20 participanți;

2.4 Durata cursurilor de instruire:

- câte 1 sesiune per subiect (Copywriting; Social Media; SEO; Google ads; Marketing Digital) cu durata de 8 ore academice, inclusiv bootcamp;

- per total 5 sesiuni, 40 ore academice, în decurs de 5 săptămâni.

2.5 Grupul țintă: reprezentanții asociațiilor de profil a grupurilor de producători şi a ANCAEÎ (lista va fi furnizată de către UCIP IFAD)

2.6 Cursurile de instruire vor fi organizate în zilele lucrătoare ale săptămânii,.

2.7 Prestatorul va fi responsabil de:

a) Arenda sălii de instruire și asigurarea cu echipamentul necesar procesului de instruire (conexiune internet, ecran, proiector, flipchart, presenter/ laser pointer etc.). Se va ține cont de restricțiile COVID-19 şi respectarea distanței de minim 1,5m dintre participanți.

b) Asigurarea alimentației participanților:

i) 2 pauze de cafea: 1 de bun venit cu 2-3 gustări – ex. meniu: cafea/ceai, suc, produse de patiserie la alegere: foietaj (brânză/cartofi/varză), croasanți, biscuiți, brioșe; nr. 2 cu 4-5 gustări – ex. meniu: cafea/ceai, suc, foietaj (brânză/cartofi/varză), sandwich, canapé asorti (șuncă, cașcaval, legume), biscuiți

ii) 1 prânz (business lunch);

iii) Apă potabilă în sală (1 sticlă /per zi per participant de 0,5 l/fiecare);

Cursurile se vor desfășură într-o manieră interactivă și care vor include exerciții individuale și de grup, studii de caz, având drept scop înțelegerea oportunităților şi potențialului oferit de Marketing Digital ca metoda de promovare a afacerilor care oferă o vizibilitate largă în mediul on-line a companie, la prețuri reduse, cu rezultate ce pot fi măsurate şi raportate.

Livrabile

Termenul de livrare

1.      Programul de instruire privind dezvoltarea Campaniilor de Marketing Digital, inclusiv:

-          Agenda cursului de instruire, curriculum, chestionarele și testele tip de evaluare a cunoștințelor;

-          Materiale de instruire.

În decurs de 5 zile lucrătoare din momentul semnării contractului

2.      Organizarea cursurilor de instruire off-line (în cazul când este introdus regimul de carantină , pot fi organizate on-line), cu tematica Marketing Digital:

-          câte 1 sesiune per subiect (Copywriting; Social Media; SEO; Google ads; Marketing Digital.) cu durata de  8 ore academice, inclusiv bootcamp;

-          per total 5 sesiuni, 40 ore academice, în decurs de 5 săptămâni.

În decurs de 25 zile lucrătoare din momentul aprobării Programului de instruire

3.      Raportul de activitate privind organizarea cursurilor de instruire, inclusiv:

-          Lista participanților (pentru fiecare sesiune);

-          Raport fotografic pentru fiecare sesiune (în format electronic);

-          Înregistrările Zoom ale cursului (în caz când sunt organizate on-line);

-          Proiectele participanților de la sesiunile de Bootcamp. 

În termen de 6 zile lucrătoare din momentul finalizării cursurilor de instruire

Total

36 zile lucrătoare

 

      Criteriile minime de eligibilitate față de Companie și Criteriile de calificare pentru includerea în lista scurtă sunt publicate pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 55/21 PRR.

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe calificările consultanților (CQS) expusă în Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 55/21 PRR.

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 04.10.2021, ora 10:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 55/21 PRR”.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă