Termen limită extins: Concurs de selectare a unui expert/grup de experți care va/voranaliza/studia bunele practici realizate de întreprinderi sociale de integrare profesională din UE, cu accent pe tinerii NEETÎn Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea tinerilor NEET (care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă) prin implicarea activă a societății civile. Proiectul este orientat spre o abordare tridimensională: advocacy pentru politici publice mai incluzive; implicarea OSC-urilor în elaborarea și implementarea serviciilor incluzive concentrate pe tinerii și tinerele NEET; implicarea activă a ONG-urilor în elaborarea și implementarea măsurilor pozitive orientate spre cei mai vulnerabili tineri NEET.

O activitate a proiectului ține de abordarea aspectului de angajare în câmpul muncii a tinerilor NEET. Acesta va presupune analiza, studierea și cartografierea bunelor practici din UE în domeniul ocupării forței de muncă în rândul tinerilor NEET.

Mai jos puteți accesa Caietul de sarcini:

Terment extins: Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru angajarea unui expert/grup de experți care va/vor analiza/studia bunele practici realizate de întreprinderile sociale de integrare profesională din Uniunea Europeană, cu accent pe tinerii NEET | Fundaţia Est-Europeană (eef.md)

Obiectiv
Pentru implementarea acestei activități, FEE va angaja un expert/grup de experți care va/vor elabora un raport privind bunele practici realizate de întreprinderile sociale de integrare profesională din UE, cu accent pe tinerii NEET. Documentul va fi disponibil pe site-ul web al FEE și va fi distribuit pe larg de către organizațiile partenere. Expertul/Experții vor compila datele colectate într-un raport cu concluzii și recomandări care vor fi luate în vedere la implementarea altor activități din cadrul proiectului.

Metodologie și termene
Pe durata activității, expertul/experții va/vor trebui să aplice (dar a nu se limita doar la cele de mai jos) următoarele metode de colectare și analiză a datelor:
• Interviuri aprofundate și focus grupuri cu reprezentații organizațiilor relevante ale societății civile din UE;
• Analiza modelelor și practicilor de lucru ale organizațiilor relevante;
• Analiza comparativă a altor evaluări, studii similare, dacă există;
• Analiza cadrului legal și a facilităților privind aspectul de incluziune NEET, cadrul fiscal, facilitățile din perspectiva legală etc;

Evaluarea va trebui efectuată în 30 de zile lucrătoare, începând cu luna septembrie 2021, cu prezentarea raportului final la 15 octombrie 2021.

Produse
Produsele-cheie așteptate din această evaluare sunt:
A. Metodologia de evaluare/cartografiere;
B. Un raport analitic cuprinzător în limbile română și engleză. Raportul trebuie să includă cel puțin următoarele informații:
• Rezumat;
• Introducere;
• Descrierea scopului și obiectivelor de cartografiere;
• Descrierea metodologiei de evaluare și a instrumentelor de colectare a datelor;
• Descrierea procesului de analiză a datelor;
• Prezentarea principalelor constatări;
• Prezentarea principalelor concluzii și recomandări;
• Anexe: persoane intervievate, documente analizate etc.

FEE păstrează drepturile de utilizare a tuturor materialelor produse sau achiziționate în cadrul acestui program. FEE poate permite altor persoane, cum ar fi beneficiarii de proiecte, să utilizeze aceste materiale.

Dosarul
Solicitantul/solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:
• CV-ul care reflectă experiența relevantă a solicitantului cu cel puțin 3 referințe;
• Exemple de proiecte similare anterioare efectuate de solicitant, dacă este cazul;
• Viziune scurtă a îndeplinirii sarcinii, inclusiv metodologia planificată;
• Un calendar aproximativ al activităților;
• Buget detaliat pentru studiu în Euro (preț total, taxă zilnică, transport, comunicații, taxe etc.)

Depunerea dosarului:

Termenul limită a fost extins!

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate până la data de 24 septembrie 2021 la adresa de email: //concurs@eef.md/ cu indicația “Harta bunelor practici realizate de întreprinderile sociale de integrare profesională din UE, cu accent pe tinerii NEET.” în linia de subiect.

Pentru detalii suplimentare puteți contacta:
Carolina Blajin, Coordonator Programe, e-mail: //Carolina.Blajin@eef.md/"

Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația Est-Europeană oferă oportunități egale de angajare tuturor angajaților și candidaților, experților, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, origini etnice și sociale, vârstă, dizabilități, sarcină, orientare sexuală, statut marital sau responsabilități familiale.