RCTV Memoria lansează Termeni de Referință pentru achiziționarea materialelor promoționale și de vizibilitateArticol adaugat de: Ludmila Popovici

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” (RCTV Memoria) solicită Oferta financiară pentru achiziționarea materialelor promoționale și de vizibilitate conform Anexei 1 din acest document în cadrul proiectului „Un răspuns mai ferm al echipelor multidisciplinare din raioanele Cahul și Ungheni, la violența în bază de gen”, parte a Proiectul EVA “Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
Instrucțiuni pentru ofertanți


1. TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI DE APLICARE
Termenul limită de prezentare a dosarelor este 14 septembrie 2021 ora 19.00 (ora locală). Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: rctvmemoria99@gmail.com cu mențiunea “OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA materialelor promoționale și DE VIZIBILITATE”: Ofertele primite după ora și data specificată vor fi considerate întârziate și vor fi luate în considerare la discreția RCTV Memoria.


2. ÎNTREBĂRI
Întrebările privind specificațiile tehnice sau administrative ale acestui anunț pot fi expediate prin email la adresa rctvmemoria99@gmail.com. Întrebările trebuie prezentate în formă scrisă; apelurile telefonice nu vor fi acceptate.


3. SPECIFICAȚII
Anexa 1 (https://memoria.md/files/publicatii//Termeni%20de%20referinta%20si%20Concursuri%20lansate/02.09.2021%20-%20Termeni%20de%20Referinta_achizitionarea%20materialelor%20promotionale_vizibilitate.pdf) include specificațiile tehnice ale articolelor solicitate. Toate bunurile oferite în cadrul acestui apel trebuie să fie noi și neutilizate.
Notă: Machetele pentru aceste materiale promoționale sunt elaborate, va fi necesar doar parțial completarea cu unele elemente de vizibilitate.


4. OFERTA DE PREȚ
• Oferta de preț ca răspuns la prezentul anunț trebuie să conțină o sumă fixă (preț per unitate cu TVA inclus și cu TVA 0) ce include costurile de livrare și alte costuri. Prețul trebuie fixat în MDL și oferta trebuie să fie valabilă nu mai puțin de 30 (treizeci) de zile calendaristice după termenul limită de prezentare a ofertei.
• Oferta de preț trebuie să includă perioada estimativă de livrare (în zile calendaristice) a bunurilor (după recepționarea ofertelor).


5. CONDIȚIILE DE LIVRARE
Locul livrării articolelor descrise în acest anunț este mun. Chișinău, str. Ismail, 44.


6. EVALUARERA OFERTELOR. OFERTELE VOR FI EVALUARE ÎN BAZA URMĂTOARELOR CRITERII:
• Oferta a fost completată în conformitate cu instrucțiunile din acest anunț și îndeplinește sau depășește specificațiile tehnice minime necesare descrise în Anexa 1.
• Sunt solicitate cele mai bune oferte de preț. Evaluarea se va face în baza calității bunului elaborat și celui mai mic preț acceptabil din punct de vedere tehnic.
• Se anticipează ca decizia finală să fie luată în baza ofertelor originale. Cu toate acestea, RCTV Memoria își rezervă dreptul de a solicita clarificări de la oricare ofertant.
• Preferința va fi acordată ofertantului a cărui ofertă întrunește toate cerințele tehnice ale prezentului anunț, RCTV Memoria poate selecta unul sau mai mulți furnizori dacă această opțiune întrunește mai bine interesele sale.
Dosarul de aplicare trebuie să includă OBLIGATORIU:
• Oferta oficială inclusiv specificațiile tehnice ale echipamentului oferit .
• Copia certificatului oficial de înregistrare a companiei sau a licenței de desfășurare a afacerii.
• Lista companiilor cu care a colaborat anterior compania.

 

telegram