Selecție de oferte pentru realizarea unui studiu național privind audiența mass-media din Republica MoldovaCentrul pentru Jurnalism Independent (CJI), organizație neguvernamentală care sprijină mass-media și jurnaliștii independenți, invită companiile de cercetare interesate să depună cereri de oferte pentru realizarea unui studiu național privind audiența mass-media din Republica Moldova.

Studiul va include date despre audiența posturilor TV,  radio, a presei scrise și online din Republica Moldova și profilul consumatorilor de media din perspectiva vârstei, sexului, locului de reședință, nivelului de educație și etnie.

Perioada contractului: septembrie-noiembrie 2021

Compania selectată urmează să:

 • efectueze un studiu de audiență a mass media;
 • elaboreze un studiu analitic în limba română, engleză și rusă ce va include date despre audiența TV, radio, presă scrisă și online la nivel urban și rural;
 • pună la dispoziția CJI, odată cu raportul analitic, datele primare colectate pentru analiză și interpretare;
 • prezinte toate anexele cu datele colectate și prelucrate într-un format accesibil.

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în efectuarea cercetărilor sociologice;
 • Experiență anterioară în efectuarea studiilor de audiență mass-media va constitui un avantaj;
 • Experiență anterioară de analiză statistică a datelor colectate și de elaborare a rapoartelor analitice.

Oferta tehnică va include:

 • Metodologia de cercetare elaborată în baza cerințelor menționate mai sus, care va include, între altele, descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor și planul detaliat de acțiuni;
 • Lista cercetărilor efectuate în ultimii 2 ani, la nivel național sau regional, cu descrierea scurtă a obiectivelor și a comanditarilor sau link-uri la aceste cercetări, dacă sunt publice;
 • CV-urile experților calificați care vor fi implicați în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare și analiza datelor colectate.
 • Dosarul mai trebuie să conțină datele de contact ale companiei și numele persoanei de contact, numele fondatorilor companiei, datele bancare ale companiei, semnătura persoanei autorizate și ștampila companiei.

La elaborarea ofertei se va ține cont de următoarele cerințe pentru studiul de audiență:

 • Populația-țintă a studiului: cetățeni cu vârsta de 18 ani+, din diferite regiuni ale Republicii Moldova, urbane și rurale (cu excepția regiunii transnistrene), cu reprezentativitate etnică proporțională;
 • Volumul eșantionului: 1300 persoane;
 • Tipul eșantionului: probabilist, bistadial, stratificat.

Oferta financiară va include:

 • Bugetul cercetării în MDL cu specificarea prețului: a) inclusiv cu TVA și b) la cota 0 TVA, calculat pe baza numărului de zile de lucru propus în ofertă și a ratei pe zi exprimate în lei moldovenești (inclusiv taxe);
 • Descrierea cheltuielilor detaliate aferente realizării acestui serviciu, inclusiv cheltuielile de comunicare, transport etc.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus.
 • Descrierea clară a metodologiei de lucru și fezabilitatea planului de acțiuni.
 • Valoarea ofertei financiare și corespunderea acesteia cu termenii de referință.
 • Integritate, bună reputație profesională, sustenabilitate financiară și independență politică, absența oricăror conflicte de interese cu organizațiile media din Moldova.
 • La analiza dosarelor, oferta tehnică va avea o pondere de 70%, iar oferta financiară – 30% din total.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: igrejdeanu@ijc.md

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 24  august 2021, orele 18:00

CJI își rezervă dreptul să invite la interviu doar companiile preselectate. 

În procesul de selecție, CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților.

CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.