Se caută urgent un consultant național pentru coordonare studiu sociologicDVV International este Institutul pentru Cooperare Internațională a Asociației Germane pentru Educația Adulților (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V, DVV), care activează la nivel mondial pentru promovarea și sprijinirea învățării și educației adulților (ALE) ca instrument-cheie pentru dezvoltare și reducerea sărăciei. Valorificând cunoștințele și experiența DVV în calitate de asociație națională a unor furnizori locali ALE, DVV International dezvoltă și împărtășește bunele practici în domeniul ALE.

Abordarea de tip proiect aplicată de către DVV International vizează îmbunătățirea cadrului de politici publice în domeniul ALE, a legislației și opțiunilor de finanțare (nivel macro), precum și profesionalizare în domeniul teoriei și practicii ALE (nivel meso) și presupune cooperare atât cu instituțiile guvernamentale, cum ar fi ministerele, cât și cu universitățile și alte organizații educaționale, precum și cu organizațiile societății civile. Prin sprijinirea partenerilor noștri (furnizori locali de programe ALE) în elaborarea și pilotarea unor modele de programe educaționale, relevante în special pentru grupuri de populație defavorizată (nivel micro) creăm bune practici și temeiuri în favoarea beneficiilor ALE. Din 2010, DVV International activează în Ucraina, Belarus și Moldova prin biroul său regional din Kiev și reprezentanțele de țară din Minsk și Chișinău.

În eforturile conjugate de lobby și advocacy pentru promovarea Învățării și Educației Adulților (ALE) în Ucraina, Belarus și Moldova organizațiile societății civile (OSC) locale și cele internaționale, de obicei, nu au o altă opțiune decât să recurgă la exemple și analize de probleme din alte țări, pentru că la nivel național, în cadrul fiecărei țări, se atestă o lipsă de date privind participarea și neparticiparea adulților la ALE. Din acest motiv, este aproape imposibilă elaborarea de politici și de recomandări bazate pe fapte și dovezi.

Pentru a face față provocărilor menționate și de a contribui la sporirea gradului de profesionalizare a dialogului politic în domeniul ALE în Ucraina, Belarus și Moldova, DVV International a inițiat o Anchetă asupra calității Educației Adulților, privind participarea la ALE în cele trei țări. Ideea constă în a desfășura un sondaj și de a produce un raport cantitativ folosind metodologia Anchetei europene privind Educația Adulților – Adult Education Survey (AES)[1] .

Ancheta europeană privind educația adulților (AES) acoperă participarea adulților la educație și formare (învățare formală, non-formală și informală) și este una dintre principalele surse de date pentru statisticile UE privind învățarea pe tot parcursul vieții. Sondajul acoperă populația în vârstă de 25-64 de ani. Perioada de referință pentru participarea la educație și formare este de douăsprezece luni precedente perioadei de intervievare. AES furnizează următoarele categorii de informații:

 • Participare în educație formală, în formare formală și non-formală și învățare informală     
 • Caracteristici ale activităților de învățare
 • Volumul orelor de instruire
 • Motivele și obstacolele în calea participării
 • Acces la informații despre oportunități de învățare
 • Finanțarea de către angajatori și costuri de învățare
 • Abilități lingvistice declarate personal     

Anchete (sondaje) europene privind educația adulților au fost efectuate în 2007, 2011 și 2016, iar rezultatele sunt publicate în baza de date online a Eurostat. Următorul AES este planificat pentru 2022. AES va fi util pentru elaborarea politicilor de educație a adulților, pentru lobby și advocacy și pentru planificarea strategică a obiectivelor și activităților DVV International în Ucraina, Belarus și Moldova. Proiectul include următoarele componente și activități: 

 • anunțarea licitațiilor și selectarea unei instituții de cercetare sociologică în fiecare țar
 • traducerea și adaptarea chestionarului-standard AES în cooperare cu parteneri și experți locali și internaționali
 • adaptarea ghidului de asigurare a calității EUROSTAT pentru AES
 • elaborarea eșantionului amplu conform standardelor AES
 • pretestarea chestionarului
 • evaluarea fazei de testare / pilot, raportare, iar dacă este necesară - modificarea chestionarului
 • elaborarea raportului final
 • colectare de date
 • analiza datelor
 • structurarea tabelelor cu rezultate
 • atelier de tip focus-grup cu participarea experților internaționali pentru a discuta modul de interpretare a datelor obținute
 • evaluare și redactarea raportului final
 • prezentarea rezultatelor studiului (la ministere, furnizorilor ALE, OSC-urilor, sectorului de afaceri și altor factori interesați relevanți).

Proiectul demarează în August 2021 și va avea o durată de pană la 24 de luni (până în iulie 2023). Implicarea unui consultant național este preconizată pentru perioada august-decembrie 2021. Sarcini pentru consultantul național (persoană fizică):

Coordonarea activităților programate în cadrul planului pentru august - decembrie 2021, în special prin implicarea în punerea în aplicare a următoarelor componente:

 • Consultanță în formularea Termeni de Referință (TdR) pentru furnizorii locali de servicii - Institute de cercetare sociologică (ICS-uri);
 • Organizarea și desfășurarea / moderarea atelierului de întrebări și răspunsuri pentru ICS-urile interesate;
 • Organizarea procesului și participarea la selecția furnizorilor de servicii de cercetare sociologică (ICS-uri);
 • Organizarea și desfășurarea sesiunilor de consultanță și formare pentru furnizorul selectat de servicii sociologice, adică ICS-ul care va desfășura Ancheta în Republica Moldova;
 • Coordonarea sesiunilor de comunicare și consultanță între experți internaționali și ICS-urile locale privind adaptarea chestionarelor, elaborarea manualului intervievatorului, lansarea colectării de date și a stagiilor de formare pentru intervievatori;
 • ConAlte sarcini suplimentare, axate pe nevoile DVV International ăn implementarea proiectului.

Criterii de selectare:

 • Cunoașterea domeniului Învățării și Educației Adulților (ALE)
 • Experiență în oferire de consultanță în domeniul învățării și educației adulților
 • Experiență convingătoare în desfășurareacercetărilor sociologice, de colectare și analiză de date. 
 • Cunoștințe temeinice despre metode și instrumentele de cercetare calitativă
 • Capacitate de a organiza activități în baza unor precondiții existente și în cadrul unor resurse umane, de timp și financiare disponibile
 • Abilități dezvoltate de comunicare necesare pentru punerea în aplicare și îndeplinirea sarcinilor și activităților de proiect
 • Capacitate de rezolvare a problemelor: abilitate de a aborda și rezolva problemele care pot apărea în implementarea proiectului
 • Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă.

 Candidații interesați vor depune electronic următoarele documente:

 • Un CV actualizat
 • O scurtă scrisoare de motivație care descrie experiența de lucru în acest domeniu

Aceste documente vor fi expediate până la 15 august 2021 la adresa de e-mail: info@dvv-international.md cu mențiunea în linia de subiect ”Expert AES”.

 

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey

Articol adaugat de: Adela Scutaru-Gutu
Alte articole de la acest autor:

telegram