Termeni de Referinţă pentru contractarea serviciilor de producție videoTERMENI DE REFERINŢĂ

pentru contractarea serviciilor de producție video

 Locul: Republica Moldova

Termen-limită de prezentare a ofertelor: 13 august 2021, ora 17.00

Context

Salvați Copiii România, alături de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) și Asociația „Sănătate pentru tineri”, implementează, cu sprijinul companiei farmaceutice MSD România, cea mai amplă intervenție în sănătate publică pentru creșterea accesului la servicii medicale, educaționale și sociale pentru adolescente însărcinate, mame adolescente și copii sub 5 ani din zone rurale defavorizate din România și Republica Moldova.

În vreme ce România continuă să se mențină pe primele locuri în Uniunea Europeană în privința mortalității infantile, situația din Republica Moldova este chiar mai dramatică, riscul de deces al copiilor sub un an fiind de douӑ ori mai mare față de media UE (8,7 decese la 1.000 de născuți vii). Una dintre cauze este comună: incidența crescută a nașterilor în rândul mamelor adolescente. Circa 1 din 10 nou-nӑscuţi din România provin din mame adolescente, aşa cӑ nu este surprinzӑtor faptul că aproape un sfert dintre mamele sub 18 ani din UE (23%) trăiesc în România. Din cele 199.720 de nașteri înregistrate în România în 2019, 749 provin de la fete sub 15 ani și 17.933 de la adolescente cu vârsta între 15-19 ani.

În ceea ce privește Republica Moldova, 1.908 copii s-au născut din mame cu vârsta sub 20 de ani în 2019, conform datelor provizorii furnizate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

Implementat ca parte a iniţiativei globale MSD for Mothers, proiectul are o valoare de peste 1.400.000 USD și se va desfășura pe o perioadă de 3 ani (2021-2024). Suma alocată reprezintă cea mai mare investiție într-un proiect de responsabilitate socială corporativă (CSR) a unei companii farmaceutice din România și una dintre cele mai mari investiţii sociale private din domeniul sănătăţii. Acest proiect vine în completarea demersurilor de reducere a mortalității materne susținute de MSD România încă din 2016.

Proiectul ținteşte un număr de circa 6.300 de beneficiari (adolescentele însărcinate sau cu risc de sarcini neplanificate, mame minore și copii cu vârsta de până la 5 ani) din județele/ raioanele cele mai sărace ale celor două țări și cu cele mai mari incidențe ale sarcinilor la adolescente.

Printre obiectivele intervenției se numără:

 • Îmbunătățirea stării de sănătate a 1.800 de adolescente (1.500 în România și 300 în Republica Moldova) în timpul sarcinii și reducerea cazurilor de mortalitate infantilă.
 • Reducerea numărului de sarcini neplanificate, prin consiliere și educație pentru 4.500 de adolescente din zone rurale defavorizate (3.500 în România și 1.000 în Republica Moldova).
 • Crearea de parteneriate cu instituțiile relevante la nivel local și național pentru găsirea de soluții în vederea asigurării accesului la servicii socio-medicale de calitate pentru gravidele adolescente din zonele rurale defavorizate și prevenirea sarcinilor în rândul adolescentelor.

Obiectiv

Trei materiale video vor fi elaborate pentru a fi utilizate în școli în educația adolescenților și adolescentelor, și în campanii social media de conștientizare/sensibilizare pentru prevenirea sarcinii în adolescență.

Condiții pentru participare la concurs

 • Companii media și persoane fizice care dispun de expertiză, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video;
 • Minim 3 ani de experiență în producție video;
 • Echipament de filmare și iluminare propriu;
 • Inovație, creativitate, originalitate;
 • Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale.

Sarcini și responsabilități

a) Prestatorul de servicii:

 • Prestatorul va elabora 3 materiale video cu elemente de grafică creativă, în limba română cu subtitrare în limbile rusă și engleză, cu durata de până la 4 minute, cu implicarea a 2-3 actori (copii și adulți) și/sau profesioniști din domeniu și va asigura post-producția (montaj, sonorizare, procesare etc.);
 • Prestatorul va elabora 3 fotografii cover cu secvențe relevante din fiecare dintre cele 3 materiale video care vor fi utilizate ca instrumente de promovare a materialelor video;
 • Prestatorul va adapta materialele video pentru toate formatele solicitate de televiziunile din România și Republica Moldova (inclusiv pagini web, arhivare etc.) și rețelele de socializare și va preda toate sursele aferente realizării acestora.
 • b) CIDDC
 • CIDDC va oferi sprijinul informațional și logistic necesar. CIDDC va oferi suport tehnic companiei/persoanei selectate, care ar putea include: monitorizarea progresului, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor propuse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată

Termene de realizare

Livrabile/servicii

31 septembrie 2021

Elaborarea și consultarea scenariilor materialelor video cu CIDDC, Asociația „Sănătate pentru tineri” și Salvați Copiii România

30 noiembrie 2021

Elaborarea primului material video în limba română și subtitrarea acestuia în limbile rusă și engleză

1-15 decembrie 2021

Consultarea materialului video realizat cu CIDDC, Asociația „Sănătate pentru tineri” și Salvați Copiii România, și revizuirea acestuia

27 decembrie 2021

Predarea versiunii finale a primului material video și a 3 fotografii cover

28 februarie 2022

Elaborarea celui de-al doilea material video în limba română și subtitrarea acestuia în limbile rusă și engleză

1-15 martie 2022

Consultarea materialului video realizat cu CIDDC, Asociația „Sănătate pentru tineri” și Salvați Copiii România, și revizuirea acestuia

31 martie 2022

Predarea versiunii finale a celui de-al doilea material video și a 3 fotografii cover

31 mai 2022

Elaborarea celui de-al treilea material video în limba română și subtitrarea acestuia în limbile rusă și engleză

15 iunie 2022

Consultarea materialului video realizat cu CIDDC, Asociația „Sănătate pentru tineri” și Salvați Copiii România, și revizuirea acestuia

30 iunie 2022

Predarea versiunii finale a celui de-al treilea material video și a 3 fotografii cover

Plata pentru fiecare dintre cele 3 materiale video realizate se va efectua după predarea și aprobarea lor de către CIDDC.

Procedura de selecție

Selecția companiei media/persoanei fizice se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; compania media/ persoana fizică selectată va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul de înscriere va conține:

 • Portofoliul companiei media/persoanei fizice aplicante: CV-ul şi o listă cu referinţe (linkuri) la produsele relevante realizate;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 • Datele de contact ale companiei/persoanei fizice și datele bancare;
 • Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea materialelor video;
 • Oferta financiară totală în MDL (lei) pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referinţă.

Criterii de evaluare a ofertelor

 • Experiența de realizare a materialelor video. Experiența de realizare a materialelor video cu conținut social și educativ va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat;
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție;
 • Reputația și imaginea companiei/persoanei fizice.

Dosarul va fi trimis prin e-mail pe adresa: ciddc@yahoo.com sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoană de contact: Vasile Coroi, 060931284.

CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, vă exprimați acordul pentru utilizarea datelor Dvs. personale în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.