Termen extins! Concurs pentru angajarea unui expert/expertă în advocacy în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”Termen extins! 

Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”.

Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. 

Atenție!

Mai jos puteți accesa Caietul de sarcini.

https://bit.ly/3lumvi0 

În cadrul acestui proiect vor fi oferite 43 de granturi organizațiilor societății civile pentru implementarea proiectelor care prevăd crearea următoarelor structuri:

1. 6 centre de suport în afaceri

2. 10 Consorții

3. 2 Platforme ale OSC în domeniul antreprenoriatului social și mediu de afaceri

4. 10 Fonduri de Antreprenoriat pentru Tineri

5. 15 întreprinderi sociale

Una din activitățile proiectului este de a susține crearea și dezvoltarea platformei organizațiilor societății civile care va avea ca scop facilitarea angajării în câmpul muncii și promovarea antreprenoriatului social.

În acest context, Fundația Est-Europeană solicită oferte pentru a selecta un/o expert/ă în activități de pledoarie (advocacy) care împreună cu membrii platformei sus-menționate va elabora și definitiva planul de advocacy. 

Obiectiv

Pentru buna desfășurare a proiectului, Fundația Est-Europeană intenționează să identifice un/o expert/ă care va ajuta platforma menționată mai sus să elaboreze planul de advocacy. Planul de advocacy va avea patru tipuri de intervenții: (a) cartografierea și prioritizarea potențialelor politici publice noi pe baza criteriilor și priorităților identificate; (b) analiza politicilor publice prioritare și formularea de recomandări; (c) angajarea cu autoritățile publice relevante în dialogul politic bazat pe dovezi; (d) monitorizarea politicilor publice.

Responsabilități

Contractantul va participa la ședințele cu platforma pentru facilitarea angajării incluzive în câmpul muncii și promovarea antreprenoriatului social și va ghida membrii platformei să elaboreze un plan de advocacy în perioada august – octombrie 2021.  

Serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei de implementare a proiectului (august  – octombrie 2021) timp de 10 zile lucrătoare  conform planului de activități al proiectului, coordonând etapele cu Fundația Est-Europeană.

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE și ale proiectului. Toate materialele vor fi aprobate de  FEE. 

Candidații eligibili

Candidații eligibili pentru a participa la acest concurs sunt persoanele fizice care vor demonstra experiență anterioară în domeniu.  

Cerințe față de oferta financiară

Contractantul va indica prețul per zi lucrătoare. Contractantul va indica valoarea impozabilă a unei zile, echivalentul a 8 ore lucrate.

Cerințe specifice față de candidați

- Studii superioare în domeniile economic, de drept, politici publice, sau alte domenii relevante;

- Experiență de lucru în domeniul advocacy de cel puțin de 2 ani;

- Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor; 

- Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;

- Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Dosarul trebuie să conțină următoarele:

- Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabila a unei zile  lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate.

- CV-ul candidatului care demonstrează experiența în domeniu;

- Modele de plan de advocacy elaborate anterior de expert/ă. 

Criterii de selecție a ofertelor

FEE va selecta expertul/ă în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.

Criteriile de selecție vor include următoarele: 

- 50% - experiența candidatului în domeniul relevant cererii de ofertă; 

- 50% - raportul preț-calitate-cantitate servicii.

Depunerea dosarului

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate, conform prezentului caiet de sarcini, până la data de 15 august 2021, inclusiv.

Setul de documente va fi expediat electronic, la adresa de email: concurs@eef.md cu textul:  ”expert în advocacy” în linia de subiect. 

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația Est-Europeană oferă oportunități egale la angajare, fără deosebire pe criterii de rasă, culoare,  origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate și orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, opinii, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.

Descarcă fișierele atașate
https://bit.ly/3lumvi0