„Extins 23.08.2021″ Cerere de exprimare a interesului: Selectarea supraveghetorilor tehnici pentru supravegherea lucrărilor civile la construcția proiectelor de infrastructură finanțate în cadrul proiectelor IFAD în anul 2021 – Poziții multipleȚara: Republica Moldova

Program: PRR/2000001702

Categoria: Loan

Numărul licitației: 43/21 PRR

Data lansării:                                                                   08-06-2020 10:00

Data limită de depunere a solicitărilor:                         25-06-2020 10:00

Extins I termenul limită de depunere a solicitărilor:   12-07-2021 10:00

Extins II termenul limită de depunere a solicitărilor:  02-08-2021 10:00

Extins III termenul limită de depunere a solicitărilor: 23-08-2021 10:00

 

Solicitanții care au depus deja cererea de exprimare a interesului nu trebuie să depună repetat

Fondul  International  pentru  Dezvoltarea  Agriculturii (IFAD)  finanțează  Proiectul de Reziliență Rurală (PRR) implementat de către Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD (UCIP IFAD, Angajator), care la rândul ei finanțează construcția proiectelor de infrastructură pentru grupurile de agenți economici a căror construcție este supravegheată de responsabili tehnici certificați, selectați de către UCIP IFAD.

Funcția responsabilului tehnic are drept scop organizarea şi realizarea supravegherii directe a lucrărilor civile care se vor executa în baza proiectului tehnic/specificațiilor tehnice și în conformitate cu condițiile contractului, care urmează a fi semnat între Angajator și compania de construcții (Contractor). Responsabilul tehnic va activa sub controlul direct al Angajatorului şi în cooperare cu beneficiarul de proiect format din agenți economici ca grupul-client (în continuare “Client”) și Primărie.

Toate obiectele de infrastructură urmează a fi construite până la finele anului 2021, vor fi contractați responsabili tehnici atestați pentru supravegherea lucrărilor din următoarele localități:

Tabelul 11.1

Nr

Localitatea

Denumirea obiectului de infrastructură

Categoria de certificare a Responsabilului Tehnic

1

2

4

       

2.

s. Antonești,

r-nul Cantemir

Construcția sistemului de irigare

-      Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare;

-      Categoria 1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

3.

or. Căușeni

Reconstrucția podului și a segmentului de drum de acces

Categoria 2. Construcţii rutiere (a. drumuri şi piste de aviaţie; b. poduri)

4.

s.Talmaza,

r-nul Ștefan Vodă

Construcția sistemului de irigare

-      Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare;

-      Categoria 1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

5.

s. Sculeni,

r-nul Ungheni

Construcția sistemului de irigare

-      Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare;

-      Categoria 1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

6.

Com. Lopatna,

r-nul Orhei

Construcția sistemului de irigare

-      Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare;

-      Categoria 1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

7.

s.Gura Căinarului, r-nul Florești

Construcția sistemului de irigare

-      Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare;

-      Categoria 1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

8.

s. Varvareuca,

r-nul Florești

Construcția sistemului de irigare

-      Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare;

-      Categoria 1. Instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

9.

s. Unguri,

r-nul Ocnița

Construcția lacului de acumulare a apei

Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare.

10.

s. Andruțul de Sus,

r-nul Cahul

Construcția lacului de acumulare a apei

Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare.

11.

s. Grimăncăuți, r-nul Briceni (cod cadastral  1428208078)

Construcția lacului de acumulare a apei

Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare.

12.

s. Grimăncăuți, r-nul Briceni (cod cadastral   1428219197)

Construcția lacului de acumulare a apei

Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare.

13.

s. Dubna,

r-nul Soroca

Construcția lacului de acumulare a apei

Categoria 4. Construcţii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare.

  

Responsabilul tehnic va asigura verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de construcţie, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfăşurarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică anexată la contractul încheiat de Beneficiar cu Contractorul.

Responsabilul tehnic își va exercita activitatea în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cu nodificările și completările ulterioare și își va exercita activitatea în corespundere cu programul de lucrări al antreprenorului și graficul efectuării vizitelor pe șantierul de lucru unde va fi obligat să își petreacă majoritatea timpului destinat lucrărilor de supraveghere. Responsabilul va întocmi şi va ține la zi Registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate.

Criterii de eligibilitate față de responsabilul tehnic:

 • Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate;
 • Studii superioare în domeniul construcțiilor;
 • Prezența certificatului(lor) de atestare conform categoriei solicitate;
 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul supravegherii tehnice;
 • Prezența tuturor documentelor solicitate conform prezentului anunț;

 Candidații interesați vor transmite următoarele documente:

 1. Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului atașat;
 2. CV-ul care va include lista obiectelor supravegheate anterior;
 3. Copia certificatului (lor) de atestare tehnico-profesională;

Poziția

Criterii de calificare în lista scurtă:

Unitatea de măsura

Punctaj

A

Studiile corespunzătoare domeniului solicitat (Diplomă de licență, master etc)

Punctaj maxim în raport cu nivelul studiilor

tipul studiilor

 20 puncte

B

Experiență de lucru în calitate de Responsabil tehnic atestat

Punctaj maxim în raport cu numărul total al anilor de experiență

numărul de ani

55 puncte

C

Experiență de lucru la supravegherea obiectelor de infrastructură finanțate de donatorii internaționali

Punctaj maxim în raport cu numărul obiectelor supravegheate în ultimii 5 ani

numărul obiectelor

25 puncte

Total

100 puncte

IMPORTANT!

Același responsabil tehnic poate manifesta interes pentru această licitație și poate supraveghea în același timp dacă nu mai mult de 2 proiecte finanțate în cadrul programelor UCIP IFAD. Fiecare solicitant va indica preferința pentru 1 sau 2 din cele 13 proiecte enumerate în tabelul de mai sus. CPIU își rezervă dreptul de a propune acordarea altor regiuni;

Informații adiționale:

 1. Responsabilii tehnici vor fi selectați în conformitate cu Metoda de procurare „Selectarea consultanților individuali (ICS)”. Metoda dată include negocierea prețurilor oferite de participanții la concurs;
 2. Zonele obligatorii de atestare obligatorii depind de proiectul de infrastructură pentru care solicită supraveghetorii tehnici și sunt specificate în tabel. Certificarea suplimentară în categoriile 1. Construcții tehnice civile, industriale și agro-zoologice și 3. Instalațiile electrice și rețelele externe vor fi un avantaj;;
 3. Consultanții care vor fi selectați în lista scurtă vor fi invitați să depună oferta tehnică și oferta financiară pentru proiectele la care au fost admiși. CPIU își rezervă dreptul de a admite un consultant la unul sau două proiecte.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informații care să demonstreze experiența și calificarea ofertantului, completate conform modelului Scrisoare de exprimare a interesului publicat pe site-ul www.ucipifad.md în secțiunea Achiziții, Licitația 43/21 PRR.

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile vor fi trimise electronic la adresa de mai jos până la data de 23.08.2021 (termen extins), la ora 10:00.

 • Modelul Scrisorii de exprimare a interesului poate fi descarcat de pe pagina ucipifad.md accesând link-ul

Informații suplimentare pot fi solicitate în scris la următoarea adresă:

 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (CPIU IFAD)
 • Republica Moldova, mun. Chișinău
 • Ștefan cel Mare și Sfânt 162, biroul 1303
 • Pentru Licitația 43/21 PRR
 • sau la adresa electronică: procurement@ucipifad.md office@ucipifad.md