Fundatia Est-Europeana anunta concurs pentru angajarea unei companii care va fi responsabilă de asigurarea vizibilității proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”

Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”.

Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. 

În cadrul acestui proiect vor fi oferite 43 de granturi organizațiilor societății civile pentru implementarea proiectelor care prevăd crearea următoarelor structuri:

1. 6 Centre de Suport în Afaceri

2. 10 Consorții ale Organizațiilor Societății Civile (OSC)

3. 2 Platforme ale OSC în domeniul antreprenoriatului social și mediului de afaceri

4. 10 Fonduri de Antreprenoriat pentru Tineri

5. 15 Întreprinderi Sociale

În cadrul prezentului concurs va fi selectată o companie media care va comunica publicului larg atât despre rezultatele celor 43 de granturi ale organizațiilor societății civile, despre impactul acestora asupra societății în ansamblu, cât și despre rezultatele activității partenerilor de proiect.

Obiectiv

Pentru buna desfășurare a proiectului, Fundația Est-Europeană intenționează să angajeze o organizație/companie care va asigura vizibilitatea acestui proiect. Tipurile de activități sunt: elaborarea de materiale video, ilustrații grafice, filme de scurt metraj, cataloage de promovare, texte/articole, interviuri cu beneficiarii proiectului, cu ulterioara plasare și difuzare a acestora în mass-media.

Caietul de sarcini

Contractantul va elabora oferta conform modelului de mai jos. Perioada prestării serviciilor este august 2021 – mai 2024. 

Atenție!

Mai jos puteți accesa Caietul de sarcini.

https://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1600&l=ro 

Bugetul disponibil pentru campania de comunicare a proiectului este de 30.000 Euro

Important!

Materialele produse în cadrul proiectului (texte, materiale video, pliante, ilustrații grafice, comunicate media, etc.) vor fi în limbile rusă, română și engleză, după caz. Alegerea limbii va fi coordonată cu Fundația Est-Europeană în fiecare caz aparte. La fel, materialele video vor fi interpretate în limbajul mimico-gestual. 

Serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei de implementare a proiectului (august 2021 – mai 2024) conform planului de activități al proiectului, coordonând etapele cu Fundația Est-Europeană. 

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE și ale proiectului. Toate materialele vor fi aprobate de  FEE, înainte de fi făcute publice. Contractantul va face copii ale produselor, care vor fi colectate într-un dosar, și prezentate la FEE înainte de finalizarea contractului.

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu.  

Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu per unitate. Companiile candidate vor include lista de potențiale activități, numărul minim de vizualizări pe care îl vor putea asigura, dar și impactul așteptat.

Cerințe specifice față de candidați

- Experiență de lucru în elaborarea și realizarea campaniilor de comunicare; 

- Experiență de lucru cu mass-media, inclusiv online; 

- Cel puțin doi ani de experiență în domeniul comunicării, inclusiv în elaborarea materialelor de comunicare, campaniilor, etc.;

- Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși; 

Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

Dosarul trebuie să conțină următoarele

- Oferta tehnică, care va descrie viziunea companiei referitoare la produsele de  comunicare și instrumentele de promovare propuse; 

- Termene de livrare a produselor/serviciilor;

- Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru toate serviciile propuse și cu numărul minim de vizualizări/vizionări asigurat; oferta comercială va include prețul fără TVA.

- CV-ul companiei și alte documente care vor demonstra experiența în domeniu; 

- Lista clienților anteriori și a produselor relevante realizate. 

Criterii de selecție a ofertelor

FEE va selecta organizația/compania în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.

Criteriile de selecție vor include următoarele: 

- 20% - Experiența organizației/companiei în domeniile relevante cererii de ofertă; 

- 30% - Complexitatea ofertei/produselor propuse; 

- 10% - Originalitatea în realizarea produselor de vizibilitate; 

- 40% - Raportul preț-calitate-cantitate servicii.

Depunerea dosarului

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate conform prezentului Caiet de Sarcini până la data de 26 iulie 2021 inclusiv.

Ținând cont de situația pandemică COVID-19, setul de aplicare va fi expediat electronic, la adresa de email: concurs@eef.md cu textul:  ”Ofertă vizibilitate dezvoltarea economică” în linia de subiect. Va rugăm să transmiteți ofertele semnate de către persoanele autorizate. 

Doar organizațiile/companiile selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă