Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de auditCOP 17 din 04.06.2021

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de audit pe proiect

Denumirea Proiectului: „Promovarea Drepturilor Omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană”, finanțat de către Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova, în baza Contractului de Grant Nr. G14971 din 02.10.2019.

Perioada de implementare a proiectului: 01.11.2019  - 30.06.2021
Durata proiectului – 20 luni
Suma totala a Grantului: 70,000.00 USD

Suma supusă auditului: 70,000.00 USD
Perioada supusă auditului: 01.11.2019  - 30.06.2021

Perioada efectuării auditului: 12.07.2021 - 20.07.2021
Standard de Audit: Auditul se va efectua în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit emise de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC). Auditorul va trebui să își exprime opinia de audit în conformitate cu cerințele Standardului Internațional de Audit ISA 800/805.
Produsul final: Raport de Audit  în conformitate cu ISA 800/805, Standardele Internaționale de Audit emise de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC).
Raportul de audit trebuie să fie prezentat în limba Română, în varianta electronică și imprimată (obligatoriu).

Termen limită de livrare a Raportului de Audit  - 21.07.2021.

Descriere proiect

Grantul a fost administrat de Asociația Promo-LEX.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele tipuri de activități de bază:

 • Monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Administrației Penitenciare pentru anii 2016-2020 și a Planului de Acțiuni și elaborarea unui raport de evaluare;
 • Monitorizarea implementării hotărârilor CtEDO pe grupul de cauzeD. c. Moldovei și pe grupul de cauze Levința (Corsacov) c. Moldovei;
 • Elaborarea a două rapoarte în adresa Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei cu privire la executarea hotărârilor CtEDO pe grupul de cauzeD. c. Moldovei și pe grupul de cauze I cauze Levința (Corsacov) c. Moldovei;
 • Elaborarea a două rapoarte alternative cu privire la condițiile de detenție și asistență medicală în instituțiile penitenciare, investigarea ineficientă a plângerilor pe cazuri de tortură, tratamente inumane, degradante, decese în condiții suspecte, inclusiv în custodia statului, în cadrul celui de-al treilea ciclu de revizuire a RM în contextul Evaluării Periodice Universale.
 • Reprezentarea în instanță a cazurilor cu privire la mecanismul compensatoriu pentru condițiile precare de detenție și asistența medicală;
 • Monitorizarea și evaluarea implementării mecanismului național compensatoriu pentru condiții precare de detenție;
 • Elaborarea Raportului de evaluare a implementării mecanismului național compensatoriu pentru condiții precare de detenție;
 • Acordarea asistenței juridice și reprezentarea în instanță pe dosare privind investigarea ineficientă a plângerilor pe cazuri de tortură, tratamente inumane, degradante, decese în condiții suspecte, inclusiv în custodia statului;
 • Monitorizarea și promovarea executării deciziilor CtEDO pe cauzele din regiunea Transnistreană.

OFERTANȚI ELIGIBILI

Calificare și experiență necesară:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în audit financiar (atât pentru Compania de audit, cât și pentru auditorul/auditorii de bază care vor efectua auditul);
 • Experți de calificare înaltă cu experiență relevantă în elaborarea rapoartelor de audit;

Oferta trebuie să includă (obligatoriu):

 • Copia Certificatului/Licenței de Audit;
 • Echipa care va efectua auditul (cu indicarea numelui/numelor);
 • Documente care demonstrează calificarea Auditorului/Auditorilor care vor efectua auditul, precum și ale Companiei de Audit (Ex: Calitatea de membru, Certificate de Instruire, Scrisori de Referință/Recomandare de la beneficiari precedenți, etc.);
 • Calendarul de lucru propus (conform termenilor indicați în anunț);
 • Ofertă financiară în USD;
 • Oferta financiară trebuie să indice costurile la cota TVA 20%;
 • Oferta financiară trebuie să includă toate cheltuielile necesare pentru realizarea auditului. Asociația Promo-LEX nu va acoperi nici un fel de costuri suplimentare în acest sens.

Oferta mai trebuie să conțină (obligatoriu):

 • Datele de contact ale companiei;
 • Numele persoanei de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila umedă a companiei.

Atenție!
În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi realizate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte. 

Data limită de depunere a ofertelor: 17 iunie 2021, 18.00 (ora locală).
Ofertele trebuie expediate la adresa de email: tender@promolex.md cu mențiunea „Ofertă servicii audit”.

*Doar compania/companiile selectate vor fi contactate.

 

Pentru informații suplimentare:
Olga Manole, Coordonatoare de Program, Asociația Promo-LEX
Tel.:(0 22) 450024
GSM: 069177101

e-mail: olga_manole@promolex.md


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan