Tender no. 91151105 for the procurement of medical equipmentThe German Development Cooperation through GIZ is looking for companies in the Republic of Moldova to supply a range of medical equipment and items necessary for the operation of the Day Care Station in Dnestrovsk city, Transnistria region within the Project: “Confidence Building Measures along the Dniester River”.

To request the Terms of Reference and the Annex 1 with the Technical Specifications, the interested companies shall contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de , indicating the tender number in the message title. For any clarifications, contact the same e-mail address but not later than 25.05.2021, time 17:00.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), as described in the Terms of Reference and Annex 1, calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All items are part of one single lot; the lack of quotations for some items will be treated as provision of incomplete offer.

The Offers shall be submitted in original in a sealed envelope, showing the tender name and number on it 91151105.

The offers shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau: 73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd. NBC - National Business Center, 9th floor. MD-2009, not later than 28.05.2021, time 17:00.

The offers received after the deadline, or improperly sealed, as well as incomplete will not be considered for evaluation.

This project is implemented with the financial support of the Government of Germany.

_________________________________________________________________________________________

Tender nr. 91151105

Furnizarea echipamentelor și articolelor medicale pentru Centrul de Zi situat în Dnestrovsk, regiunea transnsitreană în cadrul proiectului „Măsuri de consolidare a încrederii de-a lungul râului Nistru”.

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) este în căutarea companiilor capabile să să furnizeze o gamă de echipamente și articole medicale necesare funcționării Centrului de Zi în orașul Dnestrovsk, regiunea Transnistria în cadrul proiectului ”Măsuri de Consolidare a Încrederii de-a lungul r.Nistru”.

Pentru Termenii de Referință și Anexa 1 (Descrierea echipamentului și Specificațiile Tehnice), se adresează o solicitare la adresa de e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de indicând numărul tenderului în titlul mesajului. Solicitările de clarificări se acceptă la aceiași adresă de e-mail până la data de 25.05.2021.

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), conform conținutului recomandat în Termenii de Referință și Anexei nr.1, calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Toate articolele fac parte dintr-un singur lot. Ofertele ce nu conțin toate articolele, vor fi considerate drept incomplete.

Ofertele urmează a fi depuse în original, într-un plic sigilat, cu numărul tenderului 91151105 și denumirea acestuia.

Ofertele să fie prezentate la adresa Oficiului GIZ Chișinău (73/1 Stefan cel Mare si Sfânt Bvd. NBC – National Business Center, etajul 9. MD-2009, nu mai târziu de 28.05.2021, ora 17:00.

Ofertele prezentate după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

 Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Guvernului Germaniei.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet