Asociația CDD Rural-21 solicită oferte financiare pentru confecționarea totemurilor publicitare în cadrul unui proiect de implicare civicăAnunț

privind achiziționarea unui lot de totemuri publicitare/informaționale în cadrul proiectului  

„Gospodari în curte – gospodari în sat –colectăm gunoiul, mai organizat” 

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Durabilă „Rural - 21”, (A.O., CDD Rural21), c/f: 1019620006450
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea unui lot de totemuri publicitare/informaționale (în continuare ”Totem”)
 3. Data publicării anunțului: 27 aprilie 2021
 4. Sursa alocației: Această achiziție este realizată de către Asociația Obștească Centrul de Dezvoltare Durabilă „Rural - 21”, în cadrul Programului de Granturi Locale,  acțiunea  „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorului.
 5. Termen de livrare: 12 zile calendaristice
 6. Locul livrării: or. Ștefan Vodă, str.31 August 11, oficiul 50.
 7. Modalități de plată: în baza facturii fiscale
 8. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului livrat și cel mai mic preț.
 9. Asociația Obștească Centrul de Dezvoltare Durabilă „Rural - 21” invită agenții economici interesați să participe la procedura de concurs privind achiziționarea lotului de totemuri publicitare/informaționale specificat in tabelul de mai jos.

Denumirea obiectului

Caracteristicile tehnice

Cantitatea

(buc)

Totem mare

 (mărime: 1500*4000*200 mm)

Totem mic

 (mărime: 600*2000*200 mm)

Bilateral, neluminiscent, montat pe fundament betonat (fundamentul de beton nu reprezintă obiectul achiziției, fiind o responsabilitate a autorității contractante).
Carcasa din metal, fațada din material compozit, informația adițională tipărită pe pelicula (designul/macheta informației de pe totem nu reprezintă obiectul achiziției, fiind o responsabilitate a autorității contractante). Se vor monta, câte 1 bucată, la intrarea în localitățile Ștefănești, Volintiri, Copceac, Marianca de Jos și Talmaza – raionul Ștefan Vodă, conform deciziilor consiliilor locale).


Bilateral, neluminiscent, montat pe fundament betonat (fundamentul de beton nu reprezintă obiectul achiziției fiind o responsabilitate a autorității contractante).
Carcasa din metal, fațada din material compozit, informația adițională tipărită pe pelicula (designul/macheta informației de pe totem nu reprezintă obiectul achiziției, fiind o responsabilitate a autorității contractante). Se vor monta după cum urmează, în intravilanul localităților din raionul Ștefan Vodă, conform deciziilor consiliilor locale: Ștefănești -  2 buc., Volintiri – 2 buc., Copceac – 2 buc., Marianca de Jos – 2 buc., și Talmaza – 3 buc.)

5

11

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: A.O. CDD Rural21
 • adresa: or. Ștefan Vodă, str. 31 August 11, oficiul 50
 • telefonul: 069218752
 • E-mail: vitalie.rusanovschi@gmail.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Rusanovschi Vitalie
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 18.00, 08 mai 2021
 • Ofertele întârziate vor fi respinse
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 12 zile
 • Adresa depunerii: vitalie.rusanovschi@gmail.com 

---

Articol adaugat de: Andrei Rusanovschi

telegram